Till innehåll på sidan

Fyra framgångsrika forskningsår

NYHET

Publicerad 2012-06-13

Nu knyter Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH ihop säcken och blickar framåt. Det innebär både att den viktigaste forskningen som bedrivits på skolan mellan åren 2008 och 2011 kommer att redovisas offentligt.

Några få av många vetenskapliga publikationer som forskare vid ABE-skolan arbetat med mellan åren 2008 och 2011.
Några få av många vetenskapliga publikationer som forskare vid ABE-skolan arbetat med mellan åren 2008 och 2011.

Du är välkommen att ta del av den forskning som sker och skett (2008-2011) på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH (ABE-skolan). Nu på fredag den 15 juni mellan 14:30–16:30 kommer nämligen forskningsarbetet att uppmärksammas i salongen på KTH:s bibliotek KTHB.

Helena Mattsson, vice skolchef på ABE-skolan vid KTH.
Helena Mattsson, vice skolchef på ABE-skolan vid KTH.
Anledningarna till detta är flera. Dels sker en så kallad forskningsutvärdering – Research Assessment Exercise (RAE) – som har berört de flesta forskningsaktiva vid KTH:s 10 skolor under våren under vecka 24. Dels tar de ansvariga vid ABE-skolan chansen att knyta ihop säcken och summera.

– Vi är glada och stolta att kunna visa upp ett urval av forskningen vid ABE-skolan och hoppas genom detta finissage både stärka våra redan befintliga kontakter med det omgivande samhället och skapa nya, säger Stellan Lundström, skolchef vid ABE-skolan på KTH.

Vice skolchefen och kollegan Helena Mattsson fyller i:

– Men det är också viktigt att vi själva förstår värdet av vårt arbete och en sammanställning av detta slag erbjuder en sådan möjlighet. Vi ser därför också fram mot att visa upp vår forskning för alla våra kollegor på KTH och vid andra lärosäten, men också andra intressenter, säger Helena Mattsson.

Vid ABE-skolan bedrivs forskning som på flera plan berör samhällets gestaltning, utveckling och organisation. Forskningen sker bland annat i form av underlag till lagstiftning och trafikplanering. Forskarna tar också fram underlag till produktutveckling, fastighetsekonomi, olika riskkalkyler och till skrivandet av teknik- och vetenskapshistoria, såväl som av planering och gestaltning av den byggda miljön.

Under eftermiddagen visas också videdokumentationen av seminariet "Mapping Sustainabilities" som hölls på ABE-Skolan i maj i år, och som undersökte var begreppet hållbarhet befinner sig idag, vad det har kommit att beteckna och vart det är på väg.

För mer information, kontakta Stellan Lundström på 08 - 790 73 32 / stellan.lundstrom@abe.kth.se eller Helena Mattsson på 08 - 790 60 61 / helena.mattsson@arch.kth.se.

Peter Larsson