Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Genombrott för social livscykelanalys

NYHET

Publicerad 2012-06-26

Livscykelanalyser har tidigare använts främst för att beräkna en produkts klimatpåverkan. Nu har forskare på KTH hittat ett sätt att även mäta den sociala delen av en livscykel – så kallad social livscykelanalys. Forskningsresultatet är tänkt att hjälpa exempelvis konsumenter att välja produktleverantörer som hanterar faktorer som barnarbete, arbetsvillkor och påverkan på lokalsamhället på ett bra sätt.

Området är lite kontroversiellt eftersom vissa forskare hävdar att man ska hålla isär miljö och hållbarhet med sociala frågor.

Trots detta har Elisabeth Ekener-Petersen på Centre for Sustainable Communications på KTH lyckats utveckla och genomföra en livscykelanalys med socialt perspektiv på en bärbar dator. De sociala aspekterna och konsekvenserna av tillverkning, användning och skrotning av en bärbar dator har undersökts precis som man gör i en vanlig livscykelanalys med enbart miljöaspekter.

Elisabeth Ekener-Petersen, forskare på KTH.
Elisabeth Ekener-Petersen, forskare på KTH.

Elisabeth Ekener-Petersen har också samlat in uppgifter om bland annat barnarbete, arbetsvillkor och påverkan på lokalsamhället från ett 30-tal länder. Det är den typen av aspekter som ingår i sociala livscykelanalyser. Att hitta och kritiskt granska sina källor har förstås varit en stor utmaning i sammanhanget.

Resultaten presenteras till skillnad från andra livscykelanalyser inte i form av siffror. Det går helt enkelt inte att värdera sociala aspekter på det viset. I stället har forskarna tagit fram egna sätt att presentera resultatet av analysen. Framför allt går det ut på att identifiera så kallade "hotspots" där ett land med stor betydelse och en problematisk frågeställning sammanfaller.

Forskningsresultaten är tänkta att hjälpa exempelvis konsumenter att välja bra leverantörer till olika produkter. Man kan få en bättre bild av vilket socialt avtryck som ett företags produkter ger, och se detta som ett komplement till ett mer traditionellt sätt att göra livscykelanalyser för att beräkna klimatpåverkan.

Då leverantörer inte alltid bistår med information och faktiska data rörande tillverkningen så har forskarna fått göra en tänkt leverantörskedja för datorn. Man har tittat på vilka länder och leverantörer som komponenter och material generellt sett kommer ifrån, och sedan har Elisabeth Ekener-Petersen kartlagt processerna kring datorn.

För mer information, kontakta Elisabeth Ekener-Petersen på 08 - 790 85 06 eller elisabeth.ekener.petersen@abe.kth.se.

Peter Larsson