Till innehåll på sidan

Grafen möjliggör världens minsta accelerometer

Här ligger forskarnas accelerometer på en tiokrona för storleksjämförelse.

NYHET

Publicerad 2019-09-03

För varje dag som går gör nanoteknik och materialet grafen nya framsteg. Det senaste steget framåt har tagits av forskare vid KTH som lyckats skapa en pytteliten accelerometer av just grafen. Bland de tänkbara framtida applikationerna finns övervakningssystem för hjärt- och kärlsjukdomar samt kroppsnära teknik.

Under årtionden har mikroelektromekaniska system, MEMS, varit högaktuella i framtagningen av nya innovationer inom till exempel medicinteknik. Nu börjar det röra sig rejält på nästa nivå nedåt på skalan, det vill säga nano-elektromekaniska system, NEMS.

Xuge Fan, forskare vid avdelningen för mikro- och nanosystem på KTH.

En av KTH-forskarna som varit involverade i arbetet med att ta fram den grafenbaserade accelerometer är Xuge Fan vid avdelningen för mikro- och nanosystem på KTH. Enligt honom är det just materialet grafen som har gjort det möjligt för dem att bygga de här ultrasmå accelerometrarna.

Grafen ett lovande material

– Grafen är ett mycket lovande tvådimensionellt material för nano-elektromekaniska system. Möjligheten att skala ner komponenter är stor eftersom materialet är nere på atomnivå i tjocklek, och har jättebra elektriska och mekaniska egenskaper. Här har vi lyckats skapa en piezoresistiv NEMS-accelerometer som är mindre än de bästa MEMS-accelerometrarna som finns idag, men med bibehållen finkänslighet.

Det finns en mängd användningsområden för de nya accelerometrarna. Utvecklingen när det kommer till nanoteknik jämför Xuge Fan med den som våra datorer gått igenom. Att man gått från rumsstora datorer en gång i tiden, som inte hade särskilt stor kapacitet, till fingersmå datorer idag som är mycket kapabla.

Sjukdomar och spel

– Bland de applikationer som kan bli aktuella återfinns är morgondagens mobiltelefoner för navigation, mobilspel och stegräknare, samt övervakningssystem för hjärtsjukdomar och kroppsnära teknik. Det vill säga teknik inbyggd i exempelvis kläder som kan övervaka människokroppens rörelser.

Om detta är världens minsta accelerometer?!

– Baserat på de undersökningar och jämförelser vi gjort kan vi säga att detta är den minsta inrapporterade accelerometern i världen, säger Xuge Fan.

Här hittar du den vetenskapliga publiceringen .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Xuge Fan på 073 - 765 23 96 eller xuge@kth.se.