Till innehåll på sidan

Hållbar samverkan mellan KTH och IVL

Publicerad 2013-12-18

KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet vill bygga ett hållbart och långsiktigt samarbete. Den 17 december blev det svart på vitt då båda parterna skrev under en avsiktsförklaring för framtiden.

– Vi har redan haft ett omfattande samarbete under många år, men vill nu utöka och stärka det ytterligare och göra det formaliserat, sade KTH:s rektor Peter Gudmundson, som fick medhåll av Tord Svedberg, vd på IVL:

– Det här är väldigt bra och förhoppningsvis blir det snack, roligt och framförallt mycket verkstad i vårt samarbete där återkommande möten och årliga uppföljningar är viktiga inslag.

Redan i dag pågår en rad samarbeten, kontakter och personutbyte. Till exempel har miljöforskningsinstitutet IVL en adjungerad professor vid KTH. Dessutom äger och driver KTH och IVL forskningsanläggningen Sjöstadsverken i Hammarby sjöstad tillsammans. De är också grannar rent geografiskt vid KTH:s campus i Stockholm.

– Vattenrening, avfallsfrågor och återvinning är några av de områden vi hoppas driva fler gemensamma forskningsprojekt inom. Dessutom vill vi gärna öka personutbytet, berättade Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH.

Här undertecknas den gemensamma avsiktsförklaringen för ett stärkt samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH. Längst fram t v Peter Gudmundson, KTH och Tord Svedberg, IVL. Bakre raden fr v Göran Finnveden, KTH, John Munthe, IVL, Margareta Norell Bergendahl, KTH, och Östen Ekengren, IVL. (Foto: Håkan Lindgren)

Tanken är att samverkan ska ske både på lednings- och verksamhetsnivå inom såväl forskning och utbildning som innovation. Andra områden som står på listan för möjliga samarbetsprojekt är  till exempel förnyelsebar energi, hållbart samhällsbyggande och miljöteknik.

– Överenskommelsen mellan oss är ju ytterligare ett sätt att stärka hållbarhetsforskningen och även vår hållbarhetsprofil på KTH, sade Göran Finnveden.

Av avsiktsförklaringen, Memorandum of Understanding, som undertecknats framgår att parterna ytterligare ska konkretisera, organisera och specificera samarbetet i ett gemensamt måldokument.

KTH har en rad samarbeten på olika nivåer med forskningsinstitut, företag och offentliga organisationer.

– Samarbeten ska alltid drivas av nyttan för båda parter och vi hoppas att det här ska vara en ingång för IVL till hela KTH, sade Margareta Norell Bergendahl, vicerektor för fakulteten för Innovative Engineering på KTH.

Jill Klackenberg

Fakta: IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut som grundades 1966. Institutet drivs i form av en stiftelse gemensamt grundad av stat och näringsliv. Institutet som är oberoende och icke-vinstdrivande har cirka 200 anställda.

Läs mer om IVL Svenska Miljöinstitutet