Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Han får guldmedalj i industriell systemteknik

Så här ser KTH:s guldmedalj ut
Så här ser KTH:s guldmedalj ut
Publicerad 2010-10-26

När KTH:s prestigefulla pris nu delas ut tillfaller det en person som i mycket hög grad bidragit till Saabs framgångar genom bland annat en omfattande samverkan med den akademiska forskningsvärlden. Det är Billy Fredriksson som får ta emot guldmedaljen vid KTH:s installationshögtid
i Stockholms stadshus den 19 november 2010.

Billy Fredriksson, 2010 års mottagare av KTH:s guldmedalj i industriell systemteknik
Billy Fredriksson, 2010 års mottagare av KTH:s guldmedalj i industriell systemteknik

"Billy Fredriksson har under hela sin karriär utvecklat och utnyttjat metoder för modellering och simulering av komplexa system för effektivitet och kvalitet i utvecklingsprocesser. Han har haft stor del i att företag utvecklat ett omfattande samarbete med universitet och högskolor både i Sverige och internationellt. Han insatser rörande kvalitetsarbete kring ingenjörsutbildning är av bestående värde. Billy Fredriksson är ett föredöme när det gäller industrisamverkan och en mycket värdig mottagare av årets medalj."

Så lyder motiveringen till varför Billy Fredriksson nu belönas med KTH:s guldmedalj i industriell systemteknik.

– Billy är exempel på en person med gedigna akademiska meriter som har haft sin huvudsakliga arbetsuppgift i näringslivet. Vi behöver fler personer som gör liknande karriärer, det vill säga växlar mellan akademi och näringsliv. Billy har också engagerat sig i många nationella utbildnings- och forskningsfrågor där han på ett bra sätt har gett en balanserad syn på näringslivets behov och akademins roll i samhället, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

Att KTH för tredje året i rad delar ut ett pris i industrisamverkan har en viktig poäng. Flera av Sveriges viktigaste exportföretag är nämligen system- och anläggningsleverantörer, till exempel ABB, Ericsson, Saab, Volvo, Scania, eller företag som är beroende av avancerade och komplexa produktionssystem, t.ex. skogs-, stål- och konsumtionsvaruindustrierna. Bakom dessa exportsuccér återfinns djupa kunskaper i industriell systemteknik, en brett tvärvetenskaplig och ingenjörsmässigt område som är avgörande för den svenska industrins framtida konkurrenskraft.

För att sedan göra både forskning och utbildning inom industriell systemteknik så bra som möjligt krävs en omfattande industrisamverkan
eftersom området i sin natur är ingenjörsmässigt och tvärvetenskapligt.

Fakta Billy Fredriksson

Billy Fredriksson blev civilingenjör vid Chalmers 1969 och teknologie doktor och docent vid Linköpings universitet 1976. Han har under större delen av sin yrkeskarriär varit verksam vid Saab i Linköping. Han utnämndes 1986 till teknisk direktör och 1997 blev han forsknings- och teknikchef i hela Saabkoncernen. Han har arbetat som forskare vid Linköpings universitet där han också varit professor i hållfasthetslära. Han har även varit gästprofessor vid MIT.

Billy Fredriksson har haft engagemang i olika forskningsorganisationer, både i Sverige och internationellt. Han var initiativtagare till och ordförande i SSFs forskarskola Engineering Design Research and Education Agenda och senare också drivande i SSFs forskningsprogram ProViking och ProEnviro, alla med fokus på nya metoder och tekniker för produktutveckling och produktionsmetoder i svensk industri.

Billy Fredriksson har varit ordförande i rådet för natur- och teknikvetenskap inom Vetenskapsrådet. Han har dessutom varit ordförande i International Council of Aeronautical Sciences och är ledamot i ingenjörspanelen inom European Research Council.

Billy Fredriksson har bidragit aktivt till starten av CDIO-projektet i Sverige och till att modellen används som kvalitetsverktyg i utvärdering av civilingenjörsutbildningar i Sverige. Förutom dessa uppdrag har han varit ordförande vid Högskoleverkets utvärderingar av landets civilingenjörsutbildningar och är för närvarande engagerad i introduktionen av det nya nationella kvalitetssystemet.

För mer information, kontakta KTH:s rektor Peter Gudmundson på 08 - 790 70 01 eller rektor@kth.se.

Peter Larsson