Till innehåll på sidan

Här visas framtiden teknik redan idag

NYHET

Publicerad 2014-11-10

Nu på lördag den 15 november invigs utställningen "Forskning pågår" på Tekniska museet i Stockholm, och den handlar om hur IT i framtiden i allra högsta grad kommer att påverka vårt vardagliga liv. Bland forskningsprojekten som kommer att visas upp ingår robotar, självkörande lastbilar, demokrati-appar till mobilen, morgondagens shopping och teknik som väljer musik åt dig beroende på vilket tillstånd din kropp är i. 7 av 9 forskningsprojekt kommer från KTH.

Syftet med utställningen Forskning pågår är att visa på det stora inflytande som IT kommer att ha på vårt samhälle i framtiden och att öka förståelsen för behovet av forskning och utveckling inom detta område.

Lördagen 15 november invigs Forskning pågår och avslutas den 23 november. Nio forskningsprojekt visas upp under lika många dagar.

Här är forskningsprojekten som ställs ut och demonstreras på Tekniska museet:

Opiner är ett verktyg för direktdemokrati som kommer att visas upp på Tekniska museet.

A Thinking City: The Biosensors Musical Feedback Case

Här är tekniken som läser av din kropp och sedan väljer musik åt dig. Rent tekniskt fungerar det så att information som till exempel puls, kroppens rörelser och röstläge samlas in, överförs till en molntjänst som analyserar informationen och sedan ger en återkoppling till personen i form av att musik spelas i vederbördande hörlurar. Musiken anpassas alltså individens fysiska status. 

Om din kropp signalerar att du är stressad så får du lugnande musik att lyssna på.

Projektledare/ansvarig forskare: Carlo Fischione, 08 - 790 74 24

Constraint-Based Cooperative Manipulation

För att robotar ska spela en viktigt roll bortanför ditt vardagsrumsgolv eller grannens gräsmatta, eller den tunga industrin för den delen, behöver de kunna samarbeta med människor. Både i hemmet och på olika arbetsplatser.

På utställningen kommer du att kunna träffa en robot som kan interagera fysiskt med människor, men också se genom robotars ögon hur de upplever omvärlden.

Projektledare/ansvarig forskare: Christian Smith, 08 - 790 67 28, 

Coordinated fuel-efficient goods transport from a user’s perspective

Vägtrafiken står inför gigantiska utmaningar de närmaste åren. Högre krav på att vägtransporter måste minska sina utsläpp och bli säkrare driver på utvecklingen automatiskt styrda fordonskonvojer. 

Modeller av sådana självkörande lastbilar kommer bland annat att demonstreras inom ramen för detta forskningsprojekt och utställningen. I lastbilen regleras exempelvis avståndet till framförvarande fordon automatiskt och målet är att lastbilarna ska köra så nära varandra som möjligt. Det minskar luftmotståndet och gör så att det går åt mindre bränsle.

Projektledare/ansvarig forskare: Jonas Mårtensson, 070 - 190 97 98.

KTH:s positioneringssystem TOR hjälper kan hjälpa brandmän. Foto: Erik Groundstroem.

Internet of Light for Connected Retail and Advertising

Hört talas om semantiskt ljus eller smart ljus? Nu har du chansen att ta reda på mer!

Smart Ljus som interagerar med människor har ett flertal olika användningsområden. På den här utställingen visar ljusets möjligheter för konsumenten att få produktinformation redan i butiken – såsom till exempel tillgång till varan och speciella erbjudanden.

Med praktiska demonstrationer kommer besökaren alltså att få uppleva hur smart ljus kan användas som ett nytt möjligt sätt att shoppa i framtiden.

Projektledare/ansvarig forskare: Zary Segall, 08 - 790 93 56.

Opiner - Crowdsourcing opinions

Mobilappen Opiner möjliggör för helt vanliga människor att vara högst delaktiga i vår demokrati. Det kan till exempel handla om att skicka frågor till folk beroende på var och vem de är.

Exempel: Du står efter jobbet och väntar på pendeltåget och då mobilappen via GPS vet var du är får du delta i en opinionsundersökning om just lokaltrafiken. Det kan också handla om att skolelever får besvara frågor som rör dem och deras vardag. 

Förhoppningsvis kan det låga politiska engagemanget bland unga, utlandsfödda och lågutbildade förändras genom denna app, och på utställningen kommer Opiner att demonstreras.

Projektledare/ansvarig forskare: Konrad Tollmar, 08 - 790 43 03.

Kom till Tekniska museet och lär dig mer om semantiskt ljus.

Multi-party board games with a socially aware tutoring robot

Träffa en robot som du kan snacka med och som kommunicerar med användaren med hjälp av naturligt talat språk, ansiktsuttryck och rörelser. 

På utställningen kommer par av besökare kunna spela ett spel med roboten där alla tre tillsammans ska resonera sig fram till rätt lösning. 

Roboten baseras på forskning som handlar om hur vi kan beskriva mänsklig, social interaktion och bygga system som interagerar på ett människolikt sätt.

Projektledare/ansvarig forskare: Jonas Beskow, 08 - 790 89 65.

Tactical Localization System: TOR

Den stora utmaningen vid rökdykning är att återskapa var brandmannen varit och vad hon eller han har gjort. KTH:s positioneringssystem TOR behövs både för att finna innestängda människor, men även för den egna säkerhetetens skull.

TOR är alltså ett lokaliseringssystem för brandmän och som kommer att demonstreras på uställningen. Tekniken kan användas helt oberoende av infrastruktur.

Projektledare/ansvarig forskare: Peter Händel, 08 - 790 75 95.

The Wall – generic communication for Smart Homes

I en snar framtid kan människan kommunicera med alla möjliga produkter och tjänster, så länge de är uppkopplade mot Internet. Hemmet är en plats som kommer att förändras och bli allt smartare tack vare "Internet of Things", det vill säga Sakernas internet.
 
Den här demonstrationen illustrerar hur ett smart hem kan komma att fungera i en nära framtid. En realistisk vision visas upp, med exempel på olika funktioner i en fiktiv hemmamiljö – en öppen miljö där konsument, tjänsteleverantörer och produkter samverkar.

Projektledare/ansvarig forskare: Claus Popp Larsen, 070 - 688 19 42.

E-participation: Scenarios of a Future Social System

Ny teknik innehåller många nya möjligheter att delta i demokratiska processer. Här visas sådana möjligheter upp.

Projektledare/ansvarig forskare: Love Ekenberg, 08 - 16 16 79.

Här hittar du Forskning pågårs webbplats:  www.forskningpagar.se

Alla med KTH-id kommer in gratis på Tekniska museet under de nio dagar som utställningen Forskning pågår varar.

Vad, var och när: Forskning pågår, Tekniska museet i Stockholm, klockan 08:30, fredagen den 14 november.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta KTH:s pressansvarige Peter Larsson på p3t3r@kth.se eller respektive forskare (se ovan).