Till innehåll på sidan

Hemtestning för covid-19 fungerar utmärkt

här är forskarnas hemmatest tillsammans med kuvert
Svarsfrekvensen vid hemtestning är hög. Foto: Niclas Roxhed

NYHET

Publicerad 2021-06-17

När två forskare vid KTH för drygt ett år sedan bestämde sig för att använda egenutvecklad blodprovsteknik för ett helt nytt ändamål - mäta förekomsten av antikroppar hos befolkningen i Storstockholm - hade de ingen aning om vad detta skulle leda till. Men att mäta är att veta, och tiden skulle visa att testmetoden fungerade utmärkt. Nu har forskarnas arbete genererat en vetenskaplig artikel i tidskriften Nature Communication, och öppnar dörren för fler screeninginsatser med hjälp av hemprovtagning.

Påsk 2020. Sverige är på väg mot toppen av den första pandemivågen. KTH-forskarna Niclas Roxhed och Jochen Schwenk diskuterar hur de ska kunna göra skillnad när det kommer till covid-19. De bestämmer sig för att använda den teknik för torkade mikroprover som de utvecklat mellan åren 2013 och 2016 och som inbegriper provtagningskort för att lämna blodprov från hemmet. Teknikens grundsyfte var vid tillfället att mäta förekomsten av läkemedel, men forskarduon anser att deras teknik är värd att pröva även nu.

en processkarta som visar hur hemtestning går till
Så här går hemtestning till. Made in ©BioRender - biorender.com.

– Det fanns vid tillfället några enstaka publikationer som visade att man kunde mäta virusantikroppar i torkade blodfläckar, men vetenskaplig evidens att det skulle fungera på SARS-CoV-2 som är ett helt nytt virus saknades. Det var först efter några veckor när vi hade kört kontrollprover som vi visste att detta var en tillräckligt bra metod, berättar Niclas Roxhed, universitetslektor på avdelningen mikro- och nanosystem på KTH​.

Blodprovtagning är knepigt

Det finns en del saker att tänka på när ett test ska utformas som vilken människa som helst ska kunna använda på sig själv. Användbarhet är till exempel A och O. Enligt Niclas Roxhed är blodprovtagning knepigt, bara att lägga en droppe blod på ett papper har visat sig vara svårt. Mer än 30 procent av alla prover brukar normalt sett inte gå att använda.

– Vi jobbade därför tidigt med att frånkoppla provet från provlämnaren så att vederbörande bara anbringar en bloddroppe och sedan sköter kortet själv att blodet sparas ner på ett kontrollerat sätt. Vi tog också in industridesigner tidigt för att få människor att göra rätt. Det här blev eldprovet, att skicka ut till 2 000 personer som aldrigt testat detta förut eller ens bett om att få vara med. 82 procent lyckades med att lämna ett korrekt prov. 

Viktig hörnsten i framtidens e-hälsa

Niclas Roxhed tilllägger att provlämnarna förra året aldrig fick ett personligt provsvar. De ombads enbart medverka i en vetenskaplig forskningsinsats för att se hur många som hade antikroppar fördelat över en större befolkning. Ny data visar att utfallet bli ännu bättre om var och en av de som deltar får ett provsvar.

– 97 procent lyckas om det gäller prover man själv får svar på. Det är mycket högt och visar att det här med hemprovtagning fungerar. Det kommer att bli en viktig hörnsten i all framtida e-hälsa.

Enligt forskarna visar deras arbete att det går att göra sådana här breda studer och screeningar av allmänheten. Det är viktigt och kan vara avgörande för att kunna upptäcka svåra sjukdomar vid ett tidigt stadie när prognosen för en lyckad behandling är betydligt bättre. 

– Det som händer just nu analysfronten är jättespännande. Från bara en droppe blod kan vi mäta 100-tals olika biomarkörer. Det ger en möjlighet att hitta tecken på sjukdom.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Niclas Roxhed på 08 - 790 91 43 / roxhed@kth.se eller Jochen Schwenk på 08 - 790 98 69 / jochen.schwenk@scilifelab.se.

Publikation

"Multianalyte serology in home-sampled blood enables an unbiased assessment of the immune response against SARS-CoV-2", Nature Communications, doi.org/10.1038/s41467-021-23893-4

Faktaruta

  • Det forskarna har gjort heter "Serological testing", vilket betyder antikroppstestning på svenska. Forskarna ser om människor har serokonverterat, det vill säga om de har utvecklat antikroppar mot viruset.
  • Forskarna har precis kört en ny runda med coronatester som de skickat ut till 1 000 hushåll i Stockholm och ytterliggare 1 000 hushåll i Göteborg. Syftet med det är att följa upp vaccineringen, och hittills 448 svar inkommit. Dessa ska analyseras efter sommaren.
  • Enligt de båda forskarna är fördelarna med hemprovtagning många. Först och främst behöver folk inte resa eller uppsöka sjukvård vilket är avgörande under en pandemi. Sedan är det förstås mycket mer ekonomiskt och miljövänligt att ta prov i hemmet och skicka in med post. Det sparar resurser inom vården, minskar resande och framförallt allt tid för patienten. Därefter ska nämnas att det också är ypperligt bra sätt att få en opåverkad översiktsbild kring ett visst tillstånd - i det här fallet ett virusutbrott.
  • När det kommer till det som inom vetenskapen som kallas för bias - det vill säga medveten eller omedveten påverkan på forskningsresultat - är hemprovtagning ett kvalitativt sätt att råda bot på det. Niclas Roxhed berättar att under pandemin har till exempel blodgivare, sjukhuspersonal och frivilliga testats. Problemet är dock att blodgivare oftast är kärnfriska, sjukhuspersonal väldigt exponerade och de frivilliga har inte sällan en misstanke om att de blivit smittade - har kanske nyligen varit sjuka.