Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

"Ingen vill betala för andras riskbeteende"

NYHET

Publicerad 2012-12-11

Idag är bilförsäkringspremien en trubbig historia då den baseras på din ålder samt var du bor. Nu har KTH-forskare tagit fram en lösning som tar reda på när, var och hur du kör då detta bättre illustrerar vilka olycksrisker som finns för den enskilda försäkringstagaren. På så sätt kan premien sättas efter körbeteende, vilket kan leda till stora besparingar för den enskilde.

Peter Händel, professor i signalbehandling på KTH.
Peter Händel, professor i signalbehandling på KTH.
– Ska man prata klarspråk är det anmärkningsvärt att försäkringspremien idag inte baseras på faktisk risk såsom körbeteende, utan på saker som hur gammal du är, och var du är bosatt. Kör du bra och säkert ska du givetvis ha en lägre premie.

Det säger KTH-professorn Peter Händel som är en av dem som varit med och utvecklat mobilappen Movelo. Den har kommersialiserats under något års tid, och framgångarna har inte låtit vänta sig. Ett av Skandinaviens största försäkringsbolag har skrivit avtal om att börja tillhandahålla mobilappen till sina kunder, med en första lansering i Sverige. Sedan väntar resten av Skandinavien, vilket innebär flera miljoner potentiella användare.

Så här ser Movelo ut på plats i bilen.
Så här ser Movelo ut på plats i bilen.
– Installerar bilföraren appen och börjar använda den i sin bil kommer hon eller han att erbjudas möjligheten att teckna försäkring med rabatt. Det kan handla om en prisreducering upp till 50 procent, säger Peter Händel.

Movelo tar hänsyn till GPS-information från mobilen, och ser hur mycket du kör samt var. Dessutom plockar Movelo upp information om hur bilen körs, till exempel hastiga inbromsningar och andra tecken på osäkert körbeteende. Om en förare kör mycket sällan ska det givetvis påverka premien positivt, i jämförelse med den som kör varje dag och därmed löper större risk att drabbas av olyckor.

Men Movelo innebär inte bara en bättre försäkringspremie. Information från appen hjälper bilförarna att köra på ett sätt som både sparar bränsle och därmed också pengar och miljö. Vidare samlar Movelo enkelt in data som forskare kan använda till transportforskning och trafikplanering, exempelvis för att komma åt problemet med bilköer.

– Jag gillar morötter bättre än piskor. Man kan styra trafiken på andra sätt än med hjälp av biltullar, säger Peter Händel.

Att Movelo är ett spel är ytterligare ett incitament att installera mobilappen.
Att Movelo är ett spel är ytterligare ett incitament att installera mobilappen.
I förlängningen ger alltså Movelo information tillbaka till forskningen, som i sin tur kan arbeta för att skära ner de samhällsekonomiska kostnader som bilköer innebär. Svenskarna förbrukar trots allt 350 000 timmar i veckan i bilköer.

– Movelo är ett exempel på ett system där det bara finns vinnare. Bilförarna får en bättre privatekonomi, försäkringsbolag vinner på det genom mer exakta premier, forskarna får data de kan arbeta med för till exempel trafikplanering och vår miljö får sitt, säger Peter Händel.

Till sist finns det ytterligare en dimension av appen. Den är rolig att använda då den också är ett spel där det går att samla poäng och guldstjärnor, jaga placeringar på topplistor, bjuda in vänner och så vidare. Alltså ytterligare ett incitament för bilföraren att installera och använda Movelo.

För fem år sedan lanserade Peter Händel idén att använda värmekamera i bilar för att undvika viltolyckor. Innovationen fick smeknamnet Älgvarnaren och för sin utveckling av IR-teknik som förebygger viltolyckor utan att förare behöver växla fokus mellan skärm och vindruta fick Peter Händel 2008 motta Älgskadefondsföreningens pris Guld-Älgen.

För mer information kontakta Peter Händel på 08 - 790 75 95 eller peter.handel@ee.kth.se.

Peter Larsson