Till innehåll på sidan

Jan Gulliksen kommenterar USA:s beslut att slopa nätneutraliteten

Publicerad 2017-12-19

Hallå där Jan Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering på KTH. USA:s kommunikationsmyndighet FCC beslutade nyligen att ta bort de regler som säger att bredbandsleverantörer måste behandla all trafik på internet likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Du är ju vicerektor för digitalisering på KTH och digital champion för Sverige inom EU. Hur ser du på detta beslut?

Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering på KTH. Foto: Andreas Bergsten

– Det är viktigt att ge alla användare likvärdig tillgång till internet och att se till att vi kan ha en nätkapacitet som möjliggör en sådan rättvis användning.

Vad innebär det här beslutet?

– Att som FCC besluta att ta bort kravet om likvärdig användning tar bort ett viktigt grundfundament för internet som, som jag ser det, blir problematiskt.

Får beslutet någon betydelse för nätneutraliteten och det digitaliseringsarbete som bedrivs i Sverige och i Europa?

– Att man i USA tar bort reglerna kan få spridningseffekter men jag hoppas att EU och Sverige fortsatt kan värna om en likvärdig internetanvändning.

Post- och telestyrelsen ståndpunkt är att USA:s beslut inte påverkar svensk nätneutralitet – i alla fall inte på kort sikt. Läs mer om detta i en artikel i Ny Teknik .
 

Håkan Soold