Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jan Gulliksen om regeringens AI-satsning:

– Vi är de som borde kunna komma igång snabbast.

Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering på KTH. Foto: Marc Femenia
Publicerad 2018-06-19

I förra veckan meddelade regeringen att man satsar 40 miljoner kronor på fort- och vidareutbildning inom artificiell intelligens för 2018 och 2019. KTH är ett av de sju lärosäten som ingår i satsningen, som koordineras av Chalmers tekniska högskola. För KTH finns det goda förutsättningar att komma igång snabbt med verksamheten, säger Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering på KTH.

Jan Gulliksen  konstaterar att KTH har den största verksamheten inom AI-området i Sverige idag. Dessutom befinner sig lärosätet i den region som har den största efterfrågan på utbildning inom området från näringsliv och offentlig sektor.

– Vi är därmed de som borde kunna komma igång snabbast, säger han.

Det är sju universitet som är med i satsningen som delar på de medel regeringen skjuter till för att satsa på fort och vidareutbildning inom AI. Två departement, utbildningsdepartementet och näringsdepartementet, har varit involverade i planeringen.

– Pengarna kommer från både regeringens innovationsråd och digitaliseringsråds budgetar. Satsningen har en ambition att vara långsiktig och sträcka sig över uppemot 10 års tid. Men beslut från regeringen fattas bara för ett år i taget och medel finns avsatta även för 2019, säger Jan Gulliksen.

I egenskap av satsningens koordinator är det Chalmers som ansvarar för att de sju universiteten samverkar och samordnar sina insatser. Som vicerektor för digitalisering har Jan Gulliksen stått för KTH:s samverkan med de andra universiteten och med departementen för att satsningen skulle kunna komma till stånd.

Genomförandet av utbildningen kommer att ske i nära samverkan med de forskare som finns inom området och med ett starkt driv från KTH Executive School, säger han.

KTH:s andel av de 40 miljonerna från regeringen är sju miljoner kronor. Med dessa medel ska KTH verka för att utbildning inom AI för näringslivet kommer till stånd. Det handlar både om en medvetandegörande utbildning för dem som ska upphandla, beställa och stödja AI-utveckling och om utbildning som ger specialistkompetens, konstaterar Jan Gulliksen.

– Faller det hela väl ut efter de första två åren så kommer det finnas goda möjligheter att diskutera en fortsättning. Satsningen visar på och uppmuntrar fort- och vidareutbildning och utnyttja digitaliseringens möjligheter för att kunna sprida detta, huvudsakligen till nytta för näringsliv och offentlig sektor men i förlängningen skapar digitalt material som skulle kunna användas för våra nuvarande campusstudenter också, säger han.

Utöver Chalmers och KTH ingår Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet i satsningen och flera kan anslutas efter första året. Även näringsliv och offentlig sektor kommer att samverka.

Läs mer om regeringens särskilda AI-satsning.

Håkan Soold