Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Konferens på KTH om trakasserier och sexuellt våld på offentliga platser

Publicerad 2018-10-02

Den 17 – 18 oktober arrangerar KTH konferensen Crime and fear in public spaces. Konferensen handlar om individens rätt till säkra offentliga platser.
Ett särskilt fokus ligger på sexuella trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor. En trailer från dokumentärfilmen Efter Ida/Livet efter Ida, som handlar om sorgearbetet efter mordet på Ida Johansson, kommer att visas med kommentarer av filmregissören och Ida Johanssons mamma.

”Sexuella trakasserier och andra former av sexuellt våld på offentliga platser är händelser som kvinnor och flickor runt om i världen utsätts för vardagligen. Det hindrar deras möjligheter att delta i skolan, arbetet och i det offentliga livet. Trots att våld i den privata sfären idag är allmänt erkänt som en kränkning av de mänskliga rättigheterna är våld mot kvinnor och flickor på offentliga platser fortfarande i ett stort försummat problem.”
(UN Women, ett FN-organ som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter, 2017)

Det här citatet från UN Women illustrerar att människors rädsla och hur människor blir brottsoffer på offentliga platser är någonting komplext och som inte fullt ut kan beskrivas ur ett könsneutralt perspektiv. Därför kommer konferensen ta upp frågan utifrån flera perspektiv: kön, ålder, fysisk och psykisk förmåga, socioekonomisk status, religion och etnisk tillhörighet.

Konferensen Crime and fear in public spaces erbjuder två dagar av diskussioner där motsatsförhållandet mellan kvinnors och mäns trygghet utmanas. Fokus ligger på trender och mönster, landsspecifika infrastrukturer och vad som behövs för att främja förändring.

Bland huvudtalarna märks bland andra Liz Kelly, professor i sexualiserat våld och verksam vid London Metropolitan University och Jamie Asiago från FN:s boende- och bosättningsorgan UN-Habitat. Två forskare från KTH finns bland huvudtalarna: Vania Ceccato , professor vid avdelningen för urbana och regionala studier, och Katja Grillner, professor i kritiska studier i arkitektur. Vania Ceccato är initiativtagare till konferensen och samordnare för nätverket Säkra Platser på KTH  som arrangerar konferensen.

Vania Ceccato, professor vid avdelningen för urbana och regionala studier på KTH.

– Jag har arbetat med situationsbetingelserna för våldtäkt och våld mot kvinnor i över tio år nu. När jag hörde om mordet på Ida Johansson kände jag att årets konferens skulle ägnas åt brott och våld på offentliga platser. Ida Johanssons familj har berättat för mig om alla de goda sakerna i samhället och var upprörda över att allt fokus i media efter dådet låg på förövaren, säger hon.

Ida Johanssons mammas Karin Johansson kommer att vara på plats på konferensen, liksom filmproducenten Johanna Aust som producerat dokumentärfilmen Efter Ida/Life after Ida, som handlar om sorgearbetet efter mordet. En trailer från filmen visas på första konferensdagen den 17 oktober med kommentarer från Karin Johansson och Johanna Aust.

Den 17 oktober (klockan 17:30) är det också en paneldebatt som går under rubriken ”Unsettling conversation: The politics of fear and safety – dealing with uncertainties in planning” där forskare från KTH medverkar.

Tid: onsdag 17 oktober klockan 9:00 – torsdag 18 oktober klockan 17:00
Plats: Sal D1. Entré via Lindstedtsvägen 5 eller 17, KTH.
Fri entré – men anmälan krävs: Obs, senast den 7 oktober!

Mer information och anmälan/registrering.

För paneldebatten ”Unsettling conversation: The politics of fear and safety – dealing with uncertainties in planning” krävs särskild registrering.

För ytterligare information, kontakta Vania Ceccato på 08 - 790 86 25 eller vania.ceccato@abe.kth.se

Håkan Soold