Till innehåll på sidan

KTH blir miljöcertifierat

Publicerad 2015-09-08

Nu är det svart på vitt – i förra veckan kom miljöcertifikatet som visar att KTH driver ett systematiskt miljöarbete.

– Det är ett bevis på att det finns kunskap, resurser, motivation och ambition för att jobba med miljöfrågorna på KTH, kommenterar Birgitta Westin, miljöchef.

Certifieringsmärket.

Det sista steget i prövningen om miljöcertifieringen togs i våras, när miljörevisorer på plats på KTH granskade miljöledningssystemet. Revisorerna rapporterade 15 brister, som åtgärdades under sommaren och godkändes av miljörevisorerna i början av augusti.

Revisorernas arbete har fokuserat på hur systematiskt KTH arbetar inom områden som avfalls- och kemikaliehantering, energiförbrukning, inköp, upphandling och tjänsteresor.

– Jätteroligt att vi efter tre års arbete kom i mål. Det känns bra att få bevis på att vårt miljöledningssystem uppfyller kraven i miljöledningsstandarden, säger Birgitta Westin.

Vilken betydelse kan miljöcertifikatet få i KTH:s marknadsföring?
– Det stärker vårt varumärke. Vi visar att miljöfrågorna är viktiga för oss och våra intressenter ser att vi jobbar med miljöfrågorna systematiskt.

Certifieringsmärket kan användas av KTH bland annat i olika presentationer, i mejl, på webben och i trycksaker.

– Det finns regler för hur vi får använda det, men jag vill och önskar att man använder det så mycket som möjligt i vår kommunikation, säger Birgitta Westin.

En ceremoni kommer att hållas 15:e september, då miljöcertifikatet överlämnas formellt av certifieringsorganet Qvalify.

Text: Christer Gummeson

Miljöcertifiering innebär att en verksamhet prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001, som är fastställda av standardiseringsorganet ISO. Grunden för att kunna nå dit är att man har förverkligat ett miljöledningssystem, det vill säga ett system för att organisera och leda ett systematiskt miljöarbete.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2015-09-08