Till innehåll på sidan

KTH-forskare löser framtidsfrågor om hållbara städer

NYHET

Publicerad 2013-05-15

Idag är det dags för AIMday "Sustainable Solutions for Cities" på KTH. AIMday-Konceptet går ut på att forskare under en dag diskuterar lösningar på konkreta problem som näringsliv och organisationer står inför. Ämnet denna gång är hållbara lösningar för städer.

Hur ser den förväntade tekniska och ekonomiska utvecklingen av solceller ut de närmsta 5-10 åren? Var ska laddmöjligheter för elbilar placeras? Löser man dagens trafikproblem med fler vägar? Det är tre av många mycket intressanta frågeställningar som KTH-forskare hugger tänderna i idag då AIMday "Sustainable Solutions for Cities" äger rum.

AIMday har varit fullsatt sedan flera månader tillbaka, och 50 frågor har kommit in från olika företag och 75 KTH-forskare har anmält sitt deltagande. Succé med andra ord.

Varför arrangerar då KTH AIMday? Jo, helt enkelt för att AIMday är ett effektivt koncept för att matcha omvärld och forskare för att skapa och bygga relationer samt identifiera möjligheter för samverkan och gemensamma projekt.

 – Genom AIMday får forskarna bättre insikt i vilka frågor omvärlden brottas med och samhällsutmaningarna kan omvandlas till forskningsfrågor, säger Malin Olovsson, som är en av projektledarna bakom arrangemanget.

Malin Olovsson, en av AIMday-projektledarna på KTH.
Malin Olovsson, en av AIMday-projektledarna på KTH.

Hon fortsätter med att berätta om vad KTH försöker uppnå med AIMday. Genom den ökade förståelsen för industrins problem kan forskarna själva utveckla sin forskning för att möta dessa utmaningar.

– Genom att företagen får ökade kontakter med forskarna får de på så vis också en större förståelse för hur forskning bedrivs samt hur man skulle kunna samarbeta, säger Malin Olovsson.

Finns det några konkreta bevis för vad som uppnåtts med tidigare AIMday-event?

– Ja, det främsta beviset är att deltagande företag, organisationer och forskare anser att det är en bra aktivitet, vilket visas tydligt i utvärderingarna och genom ökat deltagande år efter år, säger Malin Olovsson.

Hon tillägget att de konkreta samverkansresultaten inte syns i de direkta utvärderingarna av AIMday då AIMday ”bara” tillhandahåller en matchningsmöjlighet.

– De fortsatta samverkansdiskussionerna och projekten kommer efter AIMday, det finns flera exempel på projekt som startats efter att personer träffats på AIMday, säger Malin Olovsson.

En av de forskare som kommer att närvara under AIMday den 14 maj är Gunnar Karlsson, professor i kommunikationsnätverk på KTH.

Han anser att kontakter med samhället är mycket viktiga, men säger samtidigt att de inte alltid prioriteras eftersom det saknas incitament att lägga tid på dem.

 - I första hand hoppas jag att jag kan bidra med mitt kunnande för att åtminstone formulera ansatser till lösningar på de problem som diskuteras. Sedan hoppas jag att jag lär mig bättre varför det är svåra problem, var svårigheterna finns. På så vis kan jag styra min forskning så att vi inte bara löser problem som vi själva ser, utan även sådana som verkligen existerar, säger Gunnar Karlsson.

Han tillägger att på sikt kan bättre kontakter även påverka undervisningen i och med att det går att se vilka kunskaper som faktiskt behövs. 

Vad kan då en tillställning som AIMday göra för samarbetet mellan akademi och näringsliv?

– Det är väldigt svårt att själv komma utanför de verksamheter som man själv har kontakt med, till exempel Ericsson i mitt fall. Jag har inte självförtroende att på egen hand kontakta exempelvis Bromma stadsdelsnämnd och säga att jag har en lösning på deras önskan om att förbättra lokaldemokratin. Nu kan jag delta och se om jag har något att bidra med, säger Gunnar Karlsson.

Gunnar Karlsson, professor i kommunikationsnätverk på KTH.
Gunnar Karlsson, professor i kommunikationsnätverk på KTH.

Framför allt ser han behovet att skapa kontakter till organisationer som inte har egen forskning inom sitt område (ICT). Här återfinns åldrings- och sjukvård, demokrati- och yttrandefrihetsorganisationer, stadsplanering och så vidare.

– Min förhoppning är att jag kan få någon kontakt som jag kan följa upp mer direkt senare och kanske någon idé som vi kan studera, till exempel i ett exjobb, säger Gunnar Karlsson.

Bland de företag och organisationer som deltar i AIMday "Sustainable Solutions for Cities" återfinns Stockholms stads miljöförvaltning, AkzoNobel, Statistiska Centralbyrån, Trafikverket och Svensk Byggtjänst.

AIMday är ett koncept med fokus på företagens behov och syftar till att länka dessa behov till kompetens och kunskap från universitetet. 

Ett AIMday-event arrangeras kring ett specifikt område och resulterar i ett event där akademin och näringslivet möts. Eventen är uppbyggda på i förväg inskickade konkreta frågor från företag som forskare och företag sedan diskuterar under dagen för att komma fram till olika former av samverkan. Här får företagets företrädare och akademiska forskare en chans att träffas i små grupper för att diskutera specifika frågor, formulerade av företagen.

AIMday är ett registrerat varumärke som ägs och skyddas av UU Innovation, Uppsala universitets enhet för nyttiggörande av forskning via företagssamarbeten och kommersialisering

För mer information, kontakta Malin Olovsson på 08 - 790 60 35 / maliol@kth.se eller Teresia Sandberg på 08 - 790 79 30 / teresias@kth.se.

Peter Larsson