Till innehåll på sidan

KTH-forskare utreder delningsekonomin

NYHET

Publicerad 2016-02-17

Regeringen har utsett KTH-forskaren Karin Bradley till särskild utredare med uppdrag att kartlägga den nya delningsekonomin och se över olika användares roller och rättsliga ställning.

Karin Bradley, universitetslektor på KTH. Foto: Peter Larsson.

Karin Bradley är universitetslektor och forskare på Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH. Hon har under de senaste åren ägnat en stor del av sin forskning åt kollaborativ konsumtion. Eller delningsekonomin, delandets ekonomi och shared economy som fenomenet också kallas.

Anledningen är att delningsekonomin under de senaste åren har vunnit mark i rasande fart. Flera traditionella sektorer, bland annat inom finans- och kreditgivningssektorn, utmanas av olika tjänster som gör det lättare för privatpersoner att vända sig till andra privatpersoner i stället för etablerade företag.

Det samma gäller förstås försäljning av varor och tjänster direkt mellan privatpersoner.

Enligt direktivet ska utredningen ta upp och granska följande saker:

  • Kartlägga olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort materiella eller finansiella tillgångar eller erbjuder tjänster etc.
  • Analysera olika användares roller och rättsliga ställning vid sådana transaktioner.
  • Resonera om huruvida befintlig lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns behov av författningsändringar, nationellt eller inom EU, framför allt gällande förmögenhetsrätt, de konsumenträttsliga delarna av marknadsrätten, produktsäkerhet, tillsyn och tvistlösning.
  • Bedöma behovet av andra åtgärder för att främja en positiv utveckling, till exempel genom information eller samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Läs mer om vad Karin Bradley har att säga om delningsekonomi nedan.

Dela är det nya äga: www.kth.se/aktuellt/nyheter/dela-ar-det-nya-aga-1.571364

Hyrsamhället är här: www.kth.se/aktuellt/nyheter/hyrsamhallet-ar-har-1.528947

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Karin Bradley på 070 - 918 60 88 eller karin.bradley@abe.kth.se