Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH hjälper Volvo och Scania att kommunicera

Kolonnkörning är en fantastisk teknologi för att förbättra bränsleekonomi och säkerhet för godstransporter, enligt KTH-forskaren Johan Mårtensson.

NYHET

Publicerad 2017-10-20

KTH-forskare har tidigare undersökt de fördelar som kolonnkörning med lastbilar ger, bland annat i form av minskade koldioxidutsläpp. Resultaten har varit positiva och nu kopplar universitets forskare ett fastare grepp om sättet att köra lastbilar på. Detta i och med ett nytt samarbete tillsammans med bland andra DB Schenker, Scania och Volvo.

Luftmotståndet står för cirka 25 procent av en lastbils bränsleförbrukning och ju närmare de kör varandra i kolonn, desto större potential för bränslebesparing.

Enligt Gunnar Tornmalm, utvecklingsansvarig på Scania, visar tester att bränslebesparingen med en sekunds mellanrum mellan lastbilarna i en hastighet av 80 km/tim landar på tre till sju procent beroende på var i kolonnen bilen kör. Kolonnkörningen har också möjlighet att förbättra trafikflödet på motorvägar och minska godstransporters miljöpåverkan.

Jonas Mårtensson, biträdande lektor i reglerteknik på KTH.

Men för att kolonnkörningens fulla potential ska kunna nås måste lastbilar från olika tillverkare kopplas upp mot varandra, och det är här det nya forskningsprojektet Sweden4Platooning tar vid. Det ska inte ha någon betydelse vilket märke det är på lastbilen som ligger först eller sist i kolonnen. I projektet kommer lastbilar från Scania och Volvo att köra i DB Schenkers dagliga transportverksamhet. DB Schenker använder idag lastbilar från olika tillverkare i sin dagliga drift vilket ger möjlighet att analysera kommunikation mellan bilarna i verkliga trafiksituationer i realtid. 

– Kolonnkörning är en fantastisk teknologi för att förbättra bränsleekonomi och säkerhet för godstransporter, men för att nå full potential behövs noggrann koordinering. I forskningsprojektet Sweden4Platooning kommer detta att undersökas i en miljö med flera olika lastbilsmärken involverade. Detta ger nya möjligheter för samarbeten mellan konkurrerande företag och att verkligen utforska möjligheternas med ett transportsystem där alla samarbetar, säger Jonas Mårtensson, biträdande lektor i reglerteknik på KTH.

Enligt Hamid Zarghampour, chefsstrateg för uppkopplade och automatiserade transporter på Trafikverket, utgör forskningsprojektet ett betydelsefullt steg mot harmonisering och banar väg för en introduktion av kolonnkörning på allmänna vägar.

För att köra lastbilar i kolonn på allmänna vägar behöver flera aspekter synkroniseras och förvaltas på ett bra sätt. Forskningsprojektet kommer att undersöka övergripande krav och gränssnitt för system och molnbaserad kommunikation för att möjliggöra för lastbilar och lastbilsflottor att hitta varandra för kolonnkörning. Skalbar och tillförlitlig trådlös kommunikation mellan lastbilar samt säkerhetsaspekter är andra vitala faktorer som kommer studeras.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Jonas Mårtensson på jonas.martensson@ee.kth.se.