Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
En kvinna går över ett folktomt torg, Rinkeby torg, i nordvästra Stockholm.
Folktomt på Rinkeby torg i nordvästra Stockholm. Många stannar hemma för att minska spridningen av coronaviruset. (Foto: Björn Lindahl/Aftonbladet/TT)

KTH kartlägger städer i kris

Publicerad 2020-03-30

Hur förändrar en kris våra vanor i staden? Många drabbas hårt på olika sätt till följd nya coronaviruset. Nu startar stadsbyggnadsforskare vid KTH en kartläggning om hur stadsbor påverkas i kristider – och hur det slår i olika delar av staden.

Porträtt av Ann Legeby.
Ann Legeby. (Foto: Jonas Eriksson)

– I tider av kris ställs frågor om våra livsvillkor på sin spets. En kärnfråga är hur vi kan planera och bygga staden på ett sätt som bättre klarar påfrestningar och krissituationer, säger Ann Legeby , professor inom tillämpad stadsbyggnad, som leder undersökningen.

Oro för smitta och myndigheters restriktioner har vänt upp och ned på mångas vardagsliv. Men råden om social distansering får olika konsekvenser.

– Idag har flera stadsdelar skurit ned på sin samhällsservice, företag förlorar sin inkomstbas och många blir utlämnade till förutsättningarna lokalt. Det finns en uppenbar risk att människor med mindre resurser drabbas hårdare, säger Ann Legeby, professor inom tillämpad stadsbyggnad, som leder undersökningen.

Påverkar levnadsvanor

Genom en webbenkät ska forskare inom stadsbyggnad och arkitektur undersöka hur coronakrisen påverkar våra levnadsvanor. Kartläggningen om hur vi rör oss och vilka platser vi besöker ska belysa frågor om jämlika livsvillkor, hur livschanser varierar i staden och segregationsfrågan i stort.

– Många drabbas hårt och på olika sätt. När rörligheten begränsas får det både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Hur ser möjligheterna ut att fortsatt ta sig till jobb och skola och få tillgång till samhällsservice för dem som behöver, och hur fungerar hemarbete och distansundervisning om man exempelvis bor trångt, säger Ann Legeby.

Forskarna hoppas få underlag till fördjupad kunskap om hur arkitektur och stadsplanering kan bidra till en bättre planering i framtiden för att öka den sociala hållbarheten och nå ökad robusthet.

Samarbete med tre städer

Enkäten görs i samarbete med Stockholms stad, Uppsala kommun och Göteborgs stad. Forskarna vill ha allmänhetens svar på frågor om vilka platser man fortsätter att använda trots covid-19, vilka platser man undviker och om det är platser som man besöker mer.

– Vi vill också veta varför man besöker platserna och vad man gör där. Man får gärna gå in och fylla i flera gånger allt eftersom vanor ändras som en följd av hur situationen med spridning av sjukdomen covid-19 utvecklas, säger Ann Legeby.

Resultaten för Stockholmsdelen av undersökningen kommer användas inom forskning om tillämpad stadsbyggnad samt Senseable Lab  som är ett femårigt forskningssamarbete inom arkitektur och samhällsbyggnad mellan KTH, Stockholm stad och amerikanska MIT, ett av världens högst rankade universitet. Från KTH medverkar även Daniel Koch , docent och arkitekturforskare.

Text: Christer Gummeson

Här kan du fylla i enkäten och berätta om dina levnadsvanor i coronatider. Enkäten kommer att ligga ute under minst två månader. Resultaten redovisas endast på övergripande nivå, syftet är att fånga mönster i staden, inte enskilda individers beteenden.

Läs mer:

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-03-30