Till innehåll på sidan

KTH leder storsatsning på hållbara finansmarknader

Bilden föreställer en person som tittar på kurserna på Stockholmsbörsen.
Foto: Nasdaq Stockholm, Stockholmsbörsen Foto: Thomas Karlsson / DN / TT
Publicerad 2021-01-22

Konsortiet Sustainable Finance Lab får finansiering från Vinnova med 47 miljoner under fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Sustainable Finance Lab är ett konsortium som består av sex universitet och forskningsinstitut där hållbarhetsforskare tillsammans ska skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum för hållbara finansmarknader. Konsortiet leds av KTH.

Porträttbild på Kent Eriksson.
Kent Eriksson, professor vid institutionen för fastigheter och byggande på KTH och föreståndare för Sustainable Finance Lab.

– Det här betyder oerhört mycket för KTH, Sverige och för världen. Och det speglar den växande betydelsen av teknik och ingenjörsverksamhet inom finansområdet, säger Kent Eriksson , professor vid institutionen för fastigheter och byggande på KTH och föreståndare för Sustainable Finance Lab.

Ambitionen med satsningen är att den ska leda till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, både i Sverige och internationellt. För att åstadkomma det kommer Sustainable Finance Lab att fokusera på omformulering av riskbegreppet, hållbarhetsnormer och policyer samt transformation, teknologi, och innovation.

När det gäller riskbegreppet pekar Sustainable Finance Lab på de miljömässiga och samhälleliga förändringar som sker i världen. Ett exempel man lyfter fram är att enligt G20 Financial Stability Board kommer miljömässiga och samhälleliga störningar på grund av klimatförändringarna sannolikt att innebära ett större hot mot finansmarknaden än det som ledde till finanskraschen 2008.

Historiskt sett har varje finanskris varit länkad till fastighetssektorn, att det har förekommit spekulationer i fastigheter. Det som har hänt på senare tid är att riksbankerna runtom i världen har de börjat intressera sig för hållbarhetens effekter på finansiell stabilitet, konstaterar Kent Eriksson.

Pandemin ett exempel på hot mot finansmarknaden

– De har startat en global sammanslutning som kallas för NGFS. Hittills har de bara tittat på klimatets effekter som att det plötsligt blir mycket fler naturkatastrofer, som bränder och översvämningar och då kan stora fastighetsvärden förstöras vilket kan leda till instabilitet på finansmarknaden, säger han.

Men det finns andra aspekter när det gäller hållbarhet, säger Kent Eriksson, och tar coronapandemin som exempel. Hur tragisk den än är den också ett exempel på vad som kan hända med våra fastigheter, menar han. Om gallerier inte överlever och kontorsbyggnader och andra stora fastighetsbestånd står tomma leder det till stora förluster för kreditgivarna. Då får man plöstligt problem för bankerna.

– Då blir det plötsligt problem för bankerna. De har 60 procent fastigheter i sina låneportföljer. Får de inte betalning för räntorna då blir det en finanskrasch igen, säger Kent Eriksson.

Vill få fram innovativa företag som utmanar

Syftet med Sustainable Finance Lab är att det ska bidra till att visa hur finanssystemen kan göras bättre rustade och mer motståndskraftiga mot den typen av hot. En av nycklarna är uppstartsföretag som utmanar de etablerade företagen med disruptiva (branschomstörtande) innovationer, enligt Kent Eriksson.

– Vi ska naturligtvis ta fram övergripande förståelse och ramverk för hur man ska jobba med sådana här frågor Men en del i den här satsningen handlar om att driva fram nya företag och även utveckling i etablerade företag och stödja dem i detta, säger han och fortsätter:

– Om vi skulle få fram en disruptiv aktör som blir globalt ledande, vore det en dröm för oss. Och varför skulle inte det kunna komma från Sverige? Sverige är idag en av de mest innovativa miljöerna i världen och vi har ju fått fram företag som IKEA tidigare, säger Kent Eriksson.

Håkan Soold

Sustainable Finance Lab

Sustainable Finance Lab är ett konsortium bestående av KTH (som leder konsortiet), IVL Svenska Miljöinstitutet, Luleå Tekniska Universitet, Stockholm Resilience Center, Kungliga Vetenskapsakademien och Göteborgs Universitet. I konsortiet ingår också Lin Lerpold som enskild forskare från Handelshögskolan i Stockholms forskningsinstitut (SIR).

Konsortiet har fått finansiering via Vinnovas utlysning Finansmarknadsforskning för en hållbar ekonomi med 47 miljoner under fem år, med möjlighet till förlängning i fem år. Syftet med satsningen är att hållbarhetsforskare från de olika universiteten och instituten ska skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum för hållbara finansmarknader. Ambitionen är att det ska leda till utveckling mot ökad social och miljömässig hållbarhet, både i Sverige och internationellt. Centrumet ska fokusera på bland annat nytänkande om risk och möjligheter, hållbarhetsnormer och policyer samt transformation, teknologi, och innovation.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-01-22