Till innehåll på sidan

KTH:s superdator snabbast och grönast i Sverige

KTH:s superdator ser ut som ett större skåp. Målningar av Nils Dardel pryder framsidan.
KTH:s senaste superdator heter Dardel efter författaren Thora Dardel. Tidigare maskiner har bland annat hetat Beskow och Lindgren.

NYHET

Publicerad 2023-02-21

KTH:s superdator Dardel är kvickast i Sverige enligt organisationen TOP500 senaste lista över de 500 snabbaste datoranläggningarna i världen. Dardel placeras sig på plats 1 i Sverige och 68 internationellt.

En ännu bättre placering utanför landets gränser får Dardel när det kommer till hållbarhet. Plats 5 intar superdatorn på senaste Green500-listan, som innehåller de bästa datorerna i världen när det kommer till flest beräkningar per förbrukad energimängd.

Superdatorn fullt utbyggd

KTH:s superdator invigdes i februari 2021, och den initiala kostnaden låg då på 100 miljoner kronor. Idag, två år senare, är Dardel fullt utbyggd och består av ett Cray EX-system med 1 270 CPU-noder och 56 noder med grafikprocessorer (GPU:er) från AMD. 

Dardel används främst som en resurs för högprestandaberäkningar av forskare i Sverige inom en rad olika områden. Några av de större är flödesmekanik, molekyldynamik, biofysik samt kvantkemi. I praktiken handlar om det om avancerade beräkningar för att göra farkoster mer energieffektiva när de rör sig genom luft eller vatten, och utveckling av olika läkemedel för att nämna två exempel. En annat viktigt område är Artificiell Intelligens (AI) som används inom allt fler områden.

Samma arkitektur som världens snabbaste superdator

Dardel GPU-del kan prestera 8,259 petaFLOPS, det vill säga 8 259 000 000 000 000 64-bitars flyttalsberäkningar per sekund i programmet HPL som används för att mäta hastigheten på superdatorer. Datorn använder då så lite som 146 kW el. På Green500-listan ligger superdatorer med samma datorarkitektur som Dardel på plats två till sju. Dardel har samma arkitektur som världens för närvarande snabbaste superdator, Frontier, som återfinns hos Oak Ridge National Laboratory i USA.

Näst snabbast i Sverige är Berzelius på Nationellt Super Datorcentrum vid Linköpings Universitet med 5,253 PetaFLOPS och plats 110 internationellt på TOP500-listan.

Dardel har i huvudsak finansierats av Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) som vid årsskiftet ersattes av National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden (NAISS). NAISS står för själva driftkostnaden av Dardel.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Gert Svensson på 08 - 790 78 84 eller gert@kth.se.

Faktaruta

  • KTH:s dator Dardel är döpt efter konstnärs- och författarparet Nils och Thora Dardel.
  • De båda listorna TOP500  och Green500  innehåller världens snabbaste och grönaste superdatorer.
  • Den senaste uppgraderingen som gjorde datorn komplett bestod av 56 supersnabba GPU-noder med GPU:er från AMD.
  • Grafikprocessorer (GPU:er) var ursprungligen avsedda för grafik men har utvecklats till att också användas för beräkningar, simuleringar och inte minst för artificiell intelligens. 
  • Dardel har byggts och designats av Hewlett Packard Enterprise (HPE) i USA.