Till innehåll på sidan

KTH topprekryterar från Google

NYHET

Publicerad 2014-12-15

Hålla där, Nicklas Lundblad, samhällspolitisk chef på Google i Europa och som precis har blivit anställd som adjungerad professor på KTH. Hur känns det?

Nicklas Lundblad, adjungerad professor på KTH och samhällspolitisk chef på Google i Europa.

– Jag är glad och tacksam över att ha fått den här möjligheten att arbeta med forskning och undervisning om frågor som innovation och entreprenörskap vid en av de främsta forskningsmiljöerna i Europa. Att ta del i undervisning, projekt och studier vid enheten Entreprenörskap och innovation ska bli väldigt spännande.
 
Vad ska du jobba med på KTH?

– Jag skall titta på frågor om innovation i servicenäringar, och hoppas få syssla med allt från datadriven innovation till städer som innovationsmotorer. Jag hoppas kunna bidra med ett industriperspektiv från it-sektorn, men också perspektiv på hur tekniken förändrar alla tjänstesektorer just nu.

Du jobbar även kvar på Google. Vad sysslar du med där?

– Jag har haft ett antal olika roller på Google sedan 2007. Just nu är jag samhällspolitisk chef i Europa, och hanterar alla företagets samhällskontakter och engagemang runtom i EU. 

Vad har du lärt dig på Google som du tror att du har nytta av i jobbet som adjungerad professor på KTH?

– Att innovation handlar om människor, och att det handlar om att inte sluta fråga. Förmågan att fråga på fastän det kan kännas obekvämt
är något som min tid på Google lärt mig. 
 
Vad tror du är den största likheten respektive skillnaden mellan de två arbetsplatserna?

– Att de är fyllda med passionerade, intelligenta och drivna människor som verkligen vill förändra och förbättra i samhället. 

Nicklas Lundblad tillträdde den 1 november vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation (Indek) som adjungerad professor med inriktning mot "Innovation inom teknikdrivna tjänstenäringar". Den adjungerade professuren finansieras av Google och omfattar 20 procents tjänstgöring. Nicklas Lundblad har tjänstgjort inom Google på centrala positioner i såväl USA som Sverige.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Nicklas Lundblad på nlundblad@google.com.