Till innehåll på sidan
KTH:s nya campus i Södertälje Science Park har just börjat byggas. (Illustration: White Arkitekter)

KTH växer i Södertälje

SATSNING

Publicerad 2016-02-26

Nu har startskottet gått för KTH:s expansion i Södertälje. Med fokus på hållbar produktion storsatsar KTH på forskning och utbildning. Dessutom är KTH en viktig partner i Södertälje Science Park, som just börjat byggas.
– Det här är den nya svenska modellen, som kommer att stärka Sverige och svensk tillverkningsindustri i den globala konkurrensen, sade Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Under högtidliga och samtidigt lättsamma former togs den 23 februari det första spadtaget till byggandet av ett nytt campus. På plats, bland de 300 deltagarna, fanns representanter för alla de parter som är involverade i satsningen.

Första spadtaget till Södertälje Science Park med representanter för alla involverade parter. (Foto: Camilla Cherry)

Förutom ett nytt campus består KTH:s satsning av fyra nya utbildningar som mejslats fram i samarbete med Scania och AstraZeneca – två världsledande företag inom industriell produktion.

– Genom ett stort engagemang har vi skapat unika utbildningar som kompletterar KTH:s övriga utbud och som kommer att generera mycket attraktiva ingenjörer, sade Jan Wikander, skolchef för Skolan för industriell teknik och management där verksamheten i Södertälje ingår.

KTH är också i full färd med att bygga upp en helt ny forskningsorganisation i Södertälje där de nya forskargrupperna ska arbeta med strategiskt underhåll, produktionslogistik och produktionsledning kring just hållbar industri.

– Att med ett industriellt perspektiv kunna kombinera miljötänkande med ekonomisk och social hållbarhet är själva kärnan och präglar även den nya civilingenjörsutbildningen som startar i höst, sade Kristina Palm, prefekt för KTH:s verksamhet i Södertälje.

Södertälje Science Park är tänkt att bli en mötesplats för akademi, industri och det lokala samhället och en smältdegel för nya idéer och innovationer.

– Den här utbildningsmiljön innebär fantastiska möjligheter inte minst i de möten och samarbeten som kan skapas i skärningspunkten mellan små och stora företag, forskare och studenter, sade Eva Malmström Jonsson, prorektor på KTH.

Den rent fysiska närheten till de två stora industriföretagens dagliga verksamhet och verklighet öppnar för oändliga möjligheter till samarbeten och utbyten – alltifrån gästföreläsare och laborationer på plats till industridoktorander och gemensamma projekt.

Lars-Henrik Jörnving, Scania.

– Nyckeln är välutbildad personal och genom ett sådant här samarbete kan vi tillsammans höja den nationella kompetensen och stärka Sveriges konkurrenskraft.  Genom att stärka den akademiska basen i Södertälje där Scania i dag har 14 000 anställda blir hela regionen än mer attraktiv, sade Lars-Henrik Jörnving, Vice President, Global Industrial Development på Scania.

Peter Alvarsson, AstraZeneca.

Han påpekade att Scania har en lång historia av samverkan med KTH som dess första strategiska partner, vilket givetvis underlättat arbetet och diskussionerna kring hur utbildningarna i Södertälje ska se ut. Men även Scania och AstraZeneca har haft ett samarbete under många år, enligt Peter Alvarsson, Head of Operational Excellence & Lean, AstraZeneca Sweden Operations.

– Den här satsningen betyder att vi tillsammans utvecklar oss för att möta framtiden. Jag skulle gärna ha pluggat vid KTH Södertälje och läst logistik och ledarskap kring hållbar produktion. Det verkar jätteroligt!, sade han och konstaterade att det blev kemiteknik på KTH för hans del en gång i tiden.

Den 13 000 kvadratmeter stora Södertälje Science Park ska stå färdig hösten 2017.

Text: Jill Klackenberg

KTH:s expansion

KTH planerar att starta fyra nya utbildningar varav den första är en ny civilingenjörsutbildning ”Industriell teknik och hållbarhet” med fokus på hållbar, driftsäker och effektiv produktion som startar redan i höst. Utbildningen är inrättad som ett spår inom civilingenjörsprogrammet Maskinteknik. Hösten 2017 planeras det för en ny högskoleingenjörsutbildning inom ”Miljö- och underhållsteknik”. För år 2018 planeras en ny tekniklärar/ högskoleingenjörsutbildning och året därpå en masterutbildning inom industriell teknik och hållbarhet. I dag finns cirka 600 studenter på KTH Södertälje och när alla utbildningarna är i full gång blir det cirka 1 200 studenter.

När det gäller den nya forskningsorganisationen har rekryteringen redan inletts. En professor ska anställas till respektive forskningsområde: produktionslogistik, respektive industriell hållbarhet och driftsäkerhet samt industriell produktionsledning. Dessutom ska lektorer, biträdande lektorer, adjunkter och doktorander att rekryteras löpande fram till och med år 2022. Därtill kommer ett antal adjungerade professorer och industridoktorander i samarbete med de involverade industriföretagen.

KTH:s flyttar in i det nya campuset i Södertälje sommaren 2017.

Bakom satsningen på expansionen av KTH:s verksamhet i Södertälje står förutom KTH Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun, Acturum och Länsstyrelsen i Stockholm.  I juni 2014 fattade regeringen ett beslut om att satsa 800 miljoner kronor på utbyggnad av fakultet och studieplatser till Södertälje.

Södertälje Science Park

Södertälje Science Park ska bli ett nav för innovation, forskning, utbildning och samverkan och parter är Södertälje kommun, byggföretaget Acturum, Scania, AstraZeneca samt KTH.

Profilområden för Södertälje Science Part är Hållbara Produktionssystem, Life Science och Hållbara Livsmedel.

destinationsodertalje.se/naringsliv/sodertalje-science-park/