Till innehåll på sidan

Kungligt besök på KTH

Kung Carl Gustaf och rektor Peter Gudmundson
Besöket på KTH omfattade bland annat Transporteknik där kungen fick höra mer om framtida transportsystem i en alltmer urbaniserad värld.
Publicerad 2011-03-08

För någon månad sedan fick KTH:s rektor ta emot kungens medalj av 12:e storleken. På måndagen besökte kungen själv KTH och fick höra om den senaste forskningen inom träteknik, energi- och miljöteknik och transport.

– Det är alltid intressant att få kunskap om forskningsläget och få möjlighet att diskutera viktiga frågor i ett sådant här sammanhang. Mitt eget intresse är starkt inom dessa områden, exempelvis energi- och miljöforskning, sammanfattade kungen efter besöket.

KTH: s rektor Peter Gudmundson var mycket nöjd med det kungliga besöket som tillkommit på hans eget initiativ. Att vara en del av kungens nätverk med dess starka kopplingar inom svenskt näringsliv är något som gagnar KTH, underströk han.

– Det gynnar KTH om kungen är informerad om vad som händer hos oss. Vi har av tradition en tydlig koppling till kungahuset. Kungen är ju bland annat hedersdoktor vid KTH, säger Peter Gudmundson.

Besöket inleddes vid Wallenberg Wood Science Center, där man förutom forskning inom träteknik även tog upp frågor om intelligent elförsörjning och nya energilagringsmöjligheter.

Flera frågor kom upp till diskussion, bland annat om alternativa drivmedel för fordon: etanol, gas, el och hybrid. Även ekonomin för svensk skogsindustri fick uppmärksamhet: hur kan Sveriges konkurrera med andra länders skogsindustri som baseras på helt andra trädslag.

Avslutningen skedde vid Transportteknik där forskare från Centrum för transportstudier berättade om framtida transportsystem i en allt mer urbaniserad värld.

Christer Gummeson

Fotnot: I början av februari tog KTH:s rektor emot H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i serafimerordens band ”För betydelsefulla insatser för utbildning och forskning”.