Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lärare på Facebook gör studenter förvirrade

NYHET

Publicerad 2014-08-26

Vissa studenter känner osäkerhet och tvivel när deras lärare använder Facebook som en kommunikationskanal. Det visar en studie som gjorts av forskare bland annat vid KTH.

Pernilla Josefsson, forskare vid KTH. Foto: David Callahan

Det är viktigt att läraren tydliggör vilken roll de uppträder i när när de kommunicerar med sina studenter på sociala medier som till exempel Facebook, annars kan det uppstå oklarheter. 

Det slår forskarna Pernilla Josefsson vid KTH och Fredrik Hanell vid Lunds universitet fast. De har nämligen studerat hur lärare kommunicerar med sina studenter i sociala medier.

Vad är det då för oklarheter som uppstår i när studenter och lärare kommunicerar med varandra i sociala medier? Jo, de olika sociala rollerna blir sammanflätade, vilket gör det svårare för studenterna att skilja ut den privata, personliga från den professionella.

– En del studenter antar att läraren framträder som just lärare. Andra ser läraren som en privatperson som utrycker sina privata tankar, och inte som en lärare som informerar eller bedömer. Samtidigt finns det lärare som har svårt att separera sin lärarroll från sitt privata jag, säger Pernilla Josefsson.

Som ett resultat av detta kan osäkerhet kring en lärares agerande uppstå. 

– Det har uppstått oklarheter kring vad som är ett "lämpligt beteende” som är starkt kopplat till lärarens auktoritet. Exempelvis lade en student ut ett aprilskämt om att deras utbildningsprogram skulle läggas ned. Läraren spelade med, bekräftade informationen och spann vidare på skämtet. Det här ledde till stor oro bland de andra studenterna på programmet som blev upprörda och tyckte att läraren agerade utanför sin roll som lärare, säger Pernilla Josefsson.

Vilken lärdom kan man då dra av detta?

– Att lärararen tar en risk om han eller hon uppträder in en social roll som inte alla studenter förväntar sig eller sympatiserar med. Vi fann att lärare behöver hålla sig inom vissa gränser; det finns beteenden som inte är lämpliga i det här sammanhanget, säger Pernilla Josefsson

Hur kan lärare undvika att överträda gränserna? Det finns flera tänkbara lösningar för att undvika förvirring. 

– En del lärare och studenter väljer att inte vara "vänner" på Facebook och istället kommunicera genom att vara delaktiga i en gemensam grupp. Men det bästa sättet är att vara tydlig med sina avsikter. Om en studentgrupp har bjudit in en lärare – förklara då varför läraren bjudits in och vilka förväntningar som finns. Läraren å sin sida behöver klargöra vilka förväntningar han eller hon har på studenterna om läraren är den som inbjuder till kommunikation geonom ett socialt media, säger Pernilla Josefsson.

Studien finns publicerad i boken "An Education in Facebook?: Higher Education and the World's Largest Social Network."

För mer information, kontakta Pernilla Josefsson på 08 - 790 60 11 eller pjose@kth.se.

David Callahan