Till innehåll på sidan

Lekfullhet i fokus på KTH-utställning

NYHET

Publicerad 2018-05-29

Onsdagen den 30:e maj är det dags för Digital Demo Stockholm att ställa ut ett flertal spännande innovationer på KTH:s campus i centrala Stockholm. Syftet med tillställningen, som går under namnet Digital Mindset Playroom, är att bjuda besökarna på en interaktiv och lekfull utställning där alla ska kunna delta, testa och ta på grejerna.

Digital Demo Stockholm är ett samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv som syftar till att förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen. Med hjälp av olika digitala lösningar ska Sveriges huvudstad bli både mera hållbar och attraktiv. Målsättningen är att Stockholm ska bli världens smartaste stad 2040.

Som en del i den resan ska nu ett antal projekt visas upp för allmänheten, innovationer som ska lösa olika samhällsutmaningar som deltagarna inom ramen för Digital Demo Stockholm tagit fram.

– Digital Demo Stockholm har sex stycken fokusområden: tillgång till rent vatten, ett bättre liv för äldre, effektiv framkomlighet, teknik på lika villkor, energieffektivisering och digital vård och omsorg. Demoprojekten adresserar dessa fokusområden, berättar Elise Johanson, kommunikationsansvarig på Digital Demo Stockholm.

Hon berättar om ett av projekten som kommer visas upp. Det heter iWater och inbegriper sensorer för att mäta vattenkvaliteten i Mälaren. Bakom projektet står bland andra KTH, Ericsson och Stockholm Vatten.

– Två andra utställare i Digital Mindset Playroom är Smarta lås, digitala lås som vänder till äldre och hemtjänsten där de anställda slipper använda traditionella nycklar, och Mission IX, som bland annat vänder sig till utbildningssektorn och handlar om att skräddarsy virtual reality-upplevelser, säger Elise Johanson.

De partners som ingår i Digital Demo Stockholm är KTH, ABB, Stockholms läns landsting, Vattenfall, Ericsson, Scania, Skanska, Telia och Stockholms stad. Mer information om Digital Demo Stockholm finner du här .

OpenLab är ett centrum där studenter, lärare och forskare från KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Södertörns högskola
arbetar med utmaningar som Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför.

Korta fakta om Digital Mindset Playroom:

  • 30 maj, mellan 9:30 och 16:30.
  •  Valhallavägen 79, bottenvåningen

Här är mer information på Facebook om utställningen . Som synes är det bara att dyka upp, helt oanmäld.
 
Text: Peter Ardell
 
För mer information, kontakta Elise Johanson på 070 - 483 07 89 eller elise.johanson@openlab.se.