Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
Forskaren Britta Nordin Forsberg bärandes 3D-glasögon vänd åt vänster.
Britta Nordin Forsberg har skrivit en avhandling och tagit fram ett dataspel med VR-teknik som ska hjälpa företag att hitta rätt personer för toppjobben. (VR-glasögonen på bilden är en äldre modell än de senaste inom projektet) (Foto: Marc Femenia)

Maktspel styr vem som får toppjobb

Publicerad 2020-02-20

Rätt person på rätt plats? Att hitta kandidater till toppjobben är många företagsledares största utmaning. Hur man kan rekrytera och utveckla chefstalanger på ett effektivare sätt visar Britta Nordin Forsberg i sin avhandling.

Porträtt av Britta Nordin Forsberg.
Britta Nordin Forsberg.

Doktorsavhandlingen handlar om ”talangjakten” – att bolag konkurrerar om de bästa medarbetarna som ska skapa affärsresultat. Britta Nordin Forsberg , forskare inom industriell ekonomi och med mångårig erfarenhet av chefsarbete i näringslivet, har granskat hur jakten på globala chefstalanger går till i praktiken. 

Eftersom talangfrågan anses så viktig vill företagsledningar säkerställa en meritokrati, att de mest kompetenta ska få jobbet. Rutiner utarbetas noggrant för att vaska fram de bästa och mest meriterade chefskandidaterna. 

– Företag lever dock inte som de lär. I praktiken kan rutiner sättas ur spel och istället avgör olika maktspel vem som anses vara talang och inte, säger Britta Nordin Forsberg.

Processen riskerar att bli slumpmässig, den går på intuition. Vid rekryteringar vänder man sig till sina personliga nätverk – oskrivna regler avgör vem som är bästa kandidaten.

– Det handlar ofta om den ”image” som tongivande personer outtalat skapar omkring vad det innebär vara en global businessledare. Det kan handla om hur man för sig och framstår, vilka frågor som får prioritet och även timing i vilka man har i sitt personliga nätverk.

Studien visar att när oskrivna regler avgör vem som uppfattas som talang eller inte så skapar det otydlighet, osäkerhet och därmed ineffektivitet.
 
– Man behöver införa en självkritisk granskning av hur talangbedömning går till i praktiken. Vilka är det som går igenom nålsögat och på vilka grunder? Och vilka exkluderas fastän de sett till meriterna är talangfulla? Då kan man få upp ögonen för vad som värderas i företaget och vilka kompetenser som behövs.
 
Hur utbrett är problemet?
– Företagsledare brukar säga att talangjakten är en av de största utmaningarna de har på sitt bord. Därför bör det vara angeläget att hitta nya grepp för att hitta fungerade lösningar, säger Britta Nordin Forsberg.
 
Hon har inom forskningsprojektet tagit fram ”en digital upplevelse”, ett spel för dator och mobil, som ska stötta företag i att synliggöra hur maktspel tar sig uttryck på arbetsplatser. Ett syfte är att återspegla företagskulturen – frågor om normer, makt och mångfald ska bidra till ökad medvetenhet.
 
– Tanken är att få en djupare känsla och upplevelse av vilka problem som kan uppstå kring frågan om vem som anses vara en talang. Den digitala upplevelsen kan bidra till att lyfta frågan och diskutera olika aspekter av de utmaningar företag står inför.
 
Text: Christer Gummeson

Fakta:

  • Britta Nordin Forsbergs avhandling Talent Management i organisationer  är en etnografisk studie. Hon har tillbringat två år på ett multinationellt företag, vid en filial med huvudkontor i Stockholm. Samtidigt som hon har haft företagets uppgift att utveckla personalens kompetens har hon studerat hur ledningen arbetar praktiskt med talangfrågor och därefter analyserat självständigt med hjälp av vetenskapliga teorier.
  • Det digitala spelet Playitfair ska stimulera en kunskapsutvecklingsprocess på arbetsplatser genom att synliggöra hur maktspel kan ge fördelar till vissa individer och begränsa andra. Utvecklingen av Playitfair har fått stöd av KTH Innovation och finansieras av Vinnova.


 

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-02-20