Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
Person iklädd skyddsutrustning utför coronatest i ett labb.
Tusentals analyser av coronatester, så kallade PCR-tester, görs varje dygn i SciLifeLab. (Foto: Magnus Hjalmarsson Neideman/SvD/TT)

Maskinen som snabbar på testningen

Publicerad 2020-05-27

Ingen utrustning fanns för att öppna provrören när tusentals coronatester skulle analyseras. Då byggde KTH:s prototypcenter en maskin som både förbättrade hanteringen och arbetsmiljön.

– Nu kan vi speeda upp hastigheten ordentligt vilket är nödvändigt för att komma upp till den nivå som behövs, säger Benjamin Heller Sahlgren, doktorand vid KI och verksam vid SciLifeLab i Solna där ett nyinrättat labb hanterar 2000 covid-19-tester om dagen.

Masstestning är ett viktigt led i Folkhälsomyndighetens strategi för att minska smittspridningen. I första hand testas misstänkt smittade patienter, i andra hand vård- och omsorgspersonal.

För att labben ska kunna analysera så många prov som de har kapacitet för är logistik och testutrustning avgörande pusselbitar. SciLifeLab, ett av de med störst kapacitet, tar emot prover från hela landet och siktar på att öka analystakten till 10 000 prov om dagen.

En komplikation är att provrören med testerna kommer i olika storlekar – både lockens gängor och rördimensioner varierar. Det höga trycket på att testa har lett till att man inte kunnat hålla kvar vid en och samma standard. Därmed kan heller inte labbens ordinarie utrustning användas för att öppna rören.

En person öppnar ett provrör med hjälp av en maskin.
Automatisk provrörsöppnare konstruerad av KTH:s prototypcenter.

Men att kunna ha en fortsatt automatiserad process genom att köpa in en maskin som klarar av SciLifeLabs särskilda behov visade sig vara svårare än väntat. Någon sådan maskin fanns inte tillgänglig på marknaden, berättar Benjamin Heller Sahlgren.

Då kontaktade han KTH:s prototypcenter med en förfrågan om att konstruera en öppnare som kunde leva upp till de hårdare kraven. I förra veckade kunde labbet testköra den nya maskinen, en prototyp ritad och byggd av Lasse Hässler , medarbetare på centret.

Maskinöppnaren som drivs både av el och tryckluft har nu automatiserat labbarbetet. Man trycker på en fotpedal, en arm roterar och griper tag i korken som gängas av, lossas, faller ned och slängs.

– Maskinen går varm och fungerar alldeles utmärkt, säger Benjamin Heller Sahlgren.

Vid sidan av en effektivare analysprocess bidrar öppnaren också till en bättre arbetsmiljö. När SciLifeLab kommit upp i 10 000 analyser per dag skulle arbetsmomenten, utan en automatiserad process, slita hårt på personalen, påpekar Lars Hässler.

– Ska det hanteras manuellt blir det en väldig belastning, med risk för förslitningsskador och knappast en god ergonomisk miljö, säger han.

Proverna som analyseras är så kallade PCR-tester, som visar om någon är smittad och bär på smittan just nu. Testerna letar efter virus i kroppen och brukar tas med en provsticka i näsan eller svalget.

Folkhälsomyndighetens mål är att genomföra minst 100 000 tester i veckan. Hittills har man nått upp till ungefär en tredjedel av det målet.

Text: Christer Gummeson

Fotnot: 

  • Inom kort ersätts provrörsöppnar-prototypen av två fullvärdiga och något förbättrade maskiner från KTH:s prototypcenter, som även konstruerat ytterligare en automatiserad öppnare, för extra små provrör, till labbet.
  • Fullständig beskrivning av provrörsöppnarens konstruktion .
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-05-27