Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mathias Uhlén hedersdoktor på Chalmers

Publicerad 2011-05-09

I lördags var det dags för Chalmers årliga doktorspromotion i Göteborgs konserthus. Bland hedersdoktorerna märks Mathias Uhlén, professor i bioteknik vid KTH.

Mathias Uhlén, professor i bioteknik vid KTH
Mathias Uhlén, professor i bioteknik vid KTH

Mathias Uhlén är framstående inom bioteknik och området proteomik, det vill säga storskalig kvantitativ analys av proteiner. Där anses han idag vara en av världens främsta forskare.

Så här beskriver Chalmers utmärkelsen på sin webbplats:

Mathias Uhlén nomineras till hedersdoktor för sin viktiga och innovativa forskning inom bioteknik. Hans excellenta förmåga att koppla samman ingenjörskonst och biologisk vetenskap har lett till nyskapande bidrag till forskningsområdena genomik och proteomik, bland annat pyrosekvensering som används för kommersiell genomsekvensering, och nya antikroppstekniker som har möjliggjort området proteomik.

Hans upptäckt och kloning av protein A har haft stor påverkan på biotech-industrin då det har möjliggjort produktion av nya proteiner med hög renhet. Mathias Uhlén står som uppfinnare på många patentansökningar och har startat flera företag.

Mathias Uhlén har under många år haft en nära koppling till Chalmers och var under flera år medlem i Chalmers Biocentrums rådgivande kommitté. Han har också haft en nyckelroll i arbetet med att ta fram en strategi för livsvetenskap/bioteknik på Chalmers.

För närvarande är Mathias Uhlén rådgivare i Livsvetenskap, framförallt med målsättning att närmare koppla samman Chalmers och KTH inom bioteknikområdet.

Peter Larsson