Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mer teknik i framtidens journalistik

NYHET

Publicerad 2015-09-07

I höst startar ett samarbete mellan journalistutbildningen vid Stockholms universitet (JMK), civilingenjörsutbildningen i medieteknik vid KTH och Svenska Dagbladet runt en kurs om framtidens medier. Fokus är framtidens berättande och pilotprojektet kan ses som startskottet för ett mer långsiktigt samarbete.

Malin Picha Edwardsson, Matilda E Hanson och Anna Careborg.

– Att JMK och KTH samarbetar i projektet Storylab/Future of Media är logiskt. Vi ser att det nya medielandskapet kräver ett fördjupat samarbete mellan teknik och journalistik. Dessa två området har alltid hört ihop, men med de förändringar som sker i form av digitalisering och nya affärsmodeller så är samarbete nu ännu mer angeläget än tidigare, säger Malin Picha Edwardsson, ansvarig för Future of Media-kursen på KTH.

Matilda E Hanson, projektledare för Storylab på JMK, är initiativtagare till samarbetet.

– Aldrig tidigare har det gått att berätta en historia på så många spännande sätt. Tack vare samarbetet med KTH och Svenska Dagbladet kan vi förbereda journaliststudenterna ännu bättre för arbetslivet. Idén är att samarbetet mellan medieteknikutbildningen och journalistutbildningen ska fördjupas i framtiden, säger Matilda E Hanson.

Storytelling, eller historieberättande, är ett område som både KTH och JMK anser är relevant i respektive utbildning. Civilingenjörsstudenternas kurs Future of Media har funnits i tio år, med olika teman varje år. Med temat The Future of Storytelling vidgas ramarna ytterligare när det gäller att utforska framtidens medier. Var går gränserna för hur man berättar en historia i ljud, bild, text eller på annat sätt? Hur kan ny teknik användas för att förmedla såväl korta videoklipp som längre reportage? Det är några av frågeställningarna som studenterna ska arbeta med. 

Studenterna får tillgång till en lång rad namnkunniga föreläsare inom områden som berättande i sociala medier, datajournalistik och mobil storytelling – exempelvis Helena Bengtsson, redaktör för Data Projects Team på The Guardian, Robb Montgomery från Mobile Film School, Fredrik Strömberg från KIT och Jenny Nordberg, författare och utrikeskorrespondent.

Slutresultatet blir journalistiska berättelser och innovativa tekniska lösningar som ska redovisas den 17 december på KTH och i januari 2016 på JMK.

Samarbetsprojektet involverar Svenska Dagbladet, som kommer att bistå med föreläsare och coachning. Ambitionen är att delar av journalist- och medieteknikstudenternas arbeten och tekniska innovationer kan komma att publiceras.

– Vi har stora förväntningar på det här samarbetet, säger Anna Careborg, premiumchef och ansvarig för Svenska Dagbladets satsning på digital storytelling och tidningens projektledare i samarbetet.

I december får vi förhoppningsvis en smakbit av vad framtidens medier har att bjuda på i skärningspunkten mellan kreativt berättande och ny teknik.
 
Text: Malin Picha/Peter Larsson

För mer information, kontakta Malin Picha Edwardsson på 070 - 992 22 79 eller picha@kth.se.