Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljardsatsning på forskning om artificiell intelligens

NYHET

Publicerad 2017-11-15

Nu får initiativet Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP), där KTH ingår, ett rejält kapitaltillskott. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) bidrar sammanlagt med 1 miljard kronor.

WASP har fram till idag varit att betrakta som ett av de största individuella forskningsprogrammen i Sverige. I och med det nya forskningsanslaget stärks den positionen.

AI-satsningen kan delas upp i två delar. Den större delen innebär en satsning på maskininlärning, djupinlärning och nästa generations AI (eXplainable AI). Det andra delen handlar om att öka förståelsen för matematiken bakom AI.

Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi vid KTH.

Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi vid KTH är ansvarig för den större AI-delen i WASP. Hon berättar att AI är ett brett område och kan innefatta allt från matematik och datalogi till tillämpningar inom ekonomi, medicin, tekniska system och utbildning.

– Vi kommer att fokusera på områden som gagnar Sverige både kort- och långsiktigt. Dessa områden kommer att identifieras successivt och tillsammans med de som behöver denna typ av forskning. Inom områden som vi inte är tillräckligt starka inom kommer vi att rekrytera internationellt forskare med stort kunnande, säger Danica Kragic Jensfelt.

Mer konkret används AI idag inom en rad områden. Från självkörande bilar via att göra datakommunikation mer effektiv i stora nätverk till att upptäcka cancer genom att datorer lär sig att skilja på bilder föreställandes mänsklig vävnad med tumörer och frisk vävnad. AI kan också användas till att ge oss en bättre förståelse för hur vår hjärna fungerar, men också för djurs hälsa genom att analysera deras rörelser och förstå skillnaden mellan hur till exempel en frisk och en sjuk hund rör sig. I forskningsprojekt används AI också för kommunicera med djur som delfiner.

Det finns en rad orsaker till varför den här typen av forskning runt AI behövs betraktat ur ett samhällsperspektiv.

– För att Sverige ska kunna bedriva excellent forskning och utbildning och samtidigt behålla sin konkurrenskraft inom näringslivet måste vi skapa bra förutsättningar för det. Det satsas väldigt mycket på AI just nu - över hela världen - och vi måste vara med i spelet. Med metoder och lösningar som baseras på AI kan många arbetsuppgifter effektiviseras och förenklas. Vi kan skapa bättre förståelse av hur naturtillgångar ska användas, bidra till bättre hälsa och bättre utbildning. Kanske till om med lära oss vilka saker vi inte bör göra.

Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi på KTH.

Danica Kragic Jensfelt återkommer till konkreta exempel som AI-forskningen kan leda fram till. Det vill säga hur tekniken kan komma att påverka oss samhällsmedborgare framöver.

– Man kan se autonoma bilar som ett exempel. Men det kommer också att handla om system som lär sig mycket om individen och som kan anpassas till individen. Till exempel inom utbildning - en digital lärare. Andra exempel är medicinsk diagnostik, mer säker identifikation av människor, planering av personlig ekonomi, säkrare byggnader och bättre anpassning av försäkringspremier. Inom alla dessa områden ser vi de första exemplen redan nu.

Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi vid KTH, ansvarar för matematikdelen i AI-satsningen.

 – De stora framgångarna inom artificiell intelligens, där datorer lär sig köra bilar, känna igen människor och fatta välinformerade beslut har hittills drivits på helt ingenjörsmässiga grunder. För att komma vidare behöver vi också i djupare mening förstå de underliggande matematiska sambanden, säger Johan Håstad.

I med WASP:s tillskott om cirka tre miljarder fram till och med år 2026 kommer totalt minst 300 doktorander utbildas, varav minst 75 industridoktorander. Totalt innehåller också satsningen rekryteringar av 46 seniora forskare, en uppbyggnad av så kallade demonstratorer (ett sätt att visa gjorda forskningsframsteg där akademi och företag kan mötas i konkreta projekt), en satsning på beräkningsinfrastruktur, gästforskarprogram samt internationell samverkan.

KAW:s totala satsning på WASP över tio år är 1,3 miljarder kronor och på WASP AI 1 miljard kronor. WASP räknar med medfinansiering av universitet och företag så att hela budgeten blir cirka 3 miljarder kronor.

Läs mer om WASP här .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Danica Kragic Jensfelt på 08 - 790 67 29 / danik@csc.kth.se eller Johan Håstad på 08 - 790 62 89 / johanh@csc.kth.se.