Till innehåll på sidan

”Miljöfrågan måste vara genomgripande”

Göran Finnveden var först ut på KTH-Sustainability Research Day. Den stickade klänningen i förgrunden består av återvunna textilfibrer från ett jeans och är ett resultat av KTH-forskning. (Foto: Håkan Lindgren)

MILJÖ

Publicerad 2014-10-20

Miljöfrågan måste genomsyra hela samhället, hela vägen, hela tiden. Miljöpolitiken, som den sett ut hittills med punktinsatser räcker inte.
Det konstaterade professor Sverker Sörlin, som var en av talarna på KTH- Sustainability Research Day.

Under konferensen som lockade nästan 300 deltagare avhandlades och debatterades en rad olika frågor från aktuell forskning till hur miljöpolitik och forskningsrådens prioriteringar fungerar i praktiken.

I en paneldiskussion från vänster Fredrik Gröndahl, Sigbritt Karlsson, Åsa Svenfelt, Jan Wikander, Kristina Palm och Mattias Höjer för att diskuterar utmaningen att arbeta tvärvetenskapligt.

Den hållbara fabriken, nanomaterialets möjligheter och risker, en framtid utan fortsatt tillväxt och hållbara städer var några punkter på programmet.

- I dag ska vi prata om viktiga saker, viktiga för samhället och viktiga för KTH, inledde Göran Finnveden, ordförande för KTH Sustainability och vicerektor för hållbar utveckling på KTH.

I en paus åkte han och Sverker Sörlin iväg till klimat och -miljöminister Åsa Romson för att lämna rapporten Miljöpolitikens spelplan .

Rapporten är skriven av miljöforskningsberedningen som består av tolv forskare från olika discipliner och institutioner inom miljöområdet.

Göran Finnveden och Sverker Sörlin har just träffat klimat- och miljöministern och överlämnat rapporten ”Miljöpolitikens spelplan”.

Grundtanken är att miljöfrågorna inte fått den centrala ställning de borde ha utifrån hur samhället se ut i dag – med fortsatt ökande klimatutsläpp och ökad belastning på jordens ekosystem.

- Vi har sprattlat i den lilla gröna oasen där miljöfrågorna haft ett eget spår under de senaste 20 åren. Det har varit bra, men absolut inte tillräckligt. Här pratar vi om något så genomgripande som demokrati eller som när välfärdssamhället byggdes upp. Det räcker inte att lösa ett problem här och där utan miljöfrågan måste svepa över hela samhället, sade Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria på KTH, när han berättade om den framtida spelplanen för svensk miljöpolitik på seminariet.

- Vi har skrivit den på eget bevåg och vi vill påtala ”a sense of urgency”. Det är nu och de närmaste årtionden det handlar om, sade Sverker Sörlin.

Miljöforskningsberedningen, har också sammanfattat sina rekommendationer för en effektivare miljöpolitik i elva punkter i en debattartikel . Bland annat föreslås att ett miljöpolitiskt råd ska inrättas under statsminstern.

Seminariet avslutades med att organisationen Stormvarning , som ska lyfta klimatfrågan med en blandning av vetenskap och kultur, bjudit in artisterna Rebecka Törnqvist och Christopher Sander.

Text: Jill Klackenberg