Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljonregn över extrema datamängder

NOTIS

Publicerad 2017-02-10

KTH är ett av fyra lärosäten i Sverige som precis fått rambidrag från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) genom utlysningen "Big data och beräkningsvetenskap". Sammanlagt handlar det om 87 miljoner kronor till KTH-forskare.

SSF har beslutat dela ut 200 miljoner till sju forskningsprojekt för hantering av extrema datamängder, i vardagligt tal kallat big data. Tre av dessa projekt återfinns alltså på KTH.

Jens Lagergren, professor i beräkningsbiologi vid KTH.

Forskningen som nu finansieras ska radera de begränsningar som fortfarande hindrar storskalig dataanalys. För att exempelvis länka samman data från olika källor eller populationer, göra kraftfulla visualiseringar, öka användbarheten i mikroskopi, simulera komplexa flöden och väderförhållanden behövs mer avancerade beräkningsalgoritmer.

Projekten som SSF stödjer ska i förlängningen ge bättre behandlingar mot cancer, mer precisa beslutsstöd, bättre väderprognoser, klimatmodeller, flödessimuleringar, bildanalys av vävnadsprover och även bättre medicinska behandlingar för personer med nedsatt rörlighet.

Lars Hultman, vd på SSF, berättar att satsningen härleder till att big data-området kommer att stå bakom genomgripande samhällsförändringar i vår tid. Forskningsprojekten som nu startar kommer att skapa nya möjligheter för både näringslivet och hälso- och sjukvården. Detta ger i sin tur konkurrensfördelar för Sverige.

Här är forskningsprojekten som fått pengar (bidragsmottagare inom parentes):

  • "Kontinuerlig djupanalys av data", 33 miljoner kronor (Seif Haridi).
  • "In situ-analys av big data för flödes- och klimatsimulering", 26 miljoner kronor (Tino Weinkauf).
  • "Storskalig maskininlärning för single cell-revolutionen", 28 miljoner kronor (Jens Lagergren).

Text: Peter Ardell