Till innehåll på sidan

Minskad segregation viktig del av hållbar stadsutveckling

Erik Stenberg, forskare vid KTH Arkitekturskolan. Foto: Christer Gummeson.

NYHET

Publicerad 2016-06-21

KTH har tillsammans med tre partner fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionala strukturfond för att skapa hållbar stadsutveckling med fokus på tillväxt i små och medelstora företag. Forskningsprojektet heter Grön BoStad Stockholm och kommer dessutom att bidra till en regional koldioxidsnål ekonomi samt verka för en minskad segregation. Genom att parterna bidrar med motsvarande summa kommer drygt 60 miljoner att satsas under en treårsperiod.

– Grön BoStad är ett forsknings- och samverkansprojekt. Vi ska använda all den drivkraft som finns i bostadsfrågan i länet och använda den för att öka tillväxten i små och medelstora företag (SMF), men samtidigt också bidra till att minska segregationen, säger Erik Stenberg, forskare vid KTH Arkitekturskolan.

Han har tidigare forskat om miljonprogrammets byggsystem och är expert på området. Nu tar han sig alltså an projektet Grön BoStad där bland annat utanförskap och åtskillnad mellan grupper är i fokus.

– Vi har under lång tid arbetat med att få in innovativ miljöteknik i bostadsbyggandet samtidigt som vi har jobbat med att lösa sociala frågor någon annanstans. Nu är det dags att väva ihop dessa frågor i dagens hållbara stadsbyggande, för segregationen i Stockholmsregionen fortsätter att öka. Därför måste vi använda bostadsbyggandet som ett sätt att inkludera och adressera segregationsproblematiken, säger Erik Stenberg.

Han exemplifierar med Norra Djurgårdsstaden. Den är en uppvisning hållbart byggande, men samtidigt är det väldigt dyrt att bo där vilket utesluter de som är socioekonomiskt svagast.

Erik Stenberg, forskare vid KTH Arkitekturskolan. Foto: Christer Gummeson.

– Flyttkedjorna som skapas når inte hela vägen ut till Tensta. Men i Botkyrka har kommunala bostadsbolaget under lång tid arbetat med att erbjuda olika boendealternativ i både renoverade och nya lägenheter. Grön BoStad vill koppla ihop dessa kommuner och bolag så att kunskap från Norra Djurgårdstaden når Botkyrka och erfarenheter från att arbeta med de boende i fokus från Botkyrka sprider sig till Stockholm, säger Erik Stenberg.

En av de mest akuta frågorna i länet är att tillgodose behovet av tillfälliga bostäder. Grön BoStad kommer att bidra med kunskap kring stadsbyggande och verifiering av miljöteknik som kan snabba på processerna och bidra med mer långsiktiga lösningar.

– Det finns inget så permanent som det tillfälliga i stadsbyggandet. Därför är det viktigt att vi samlar all den erfarenhet som nu byggs upp och snabbt kan dra nytta av den i nya projekt. De tillfälliga bostäderna som byggs i dag kommer med all sannolikhet finnas kvar om 40 år, men kanske inte på samma plats, säger Erik Stenberg.

Han tillägger att utmaningarna i länet skiljer sig mycket åt mellan kommunerna.

– I Norrtälje finns det till exempel cirka 36 000 enskilda avlopp. När boendet här övergår från fritidshus till permanentboende måste vi passa på att använda oss av den senaste tekniken för att förhindra att vi samtidigt förstör Östersjön, säger Erik Stenberg.

Inom Grön BoStad siktar samverkansparterna in sig på några faktiska uttalade hinder. Ett av dem är upphandlingar.

– Betraktar man initiativet Stockholm Cleantech (SC), en plattform för miljöteknikföretag som utvecklades under förra programperioden för strukturfonderna, så är det många mindre bolag involverade i SC som berättar att det finns ett behov av att kunna testa sin teknik. Samtidigt är det många, både beställare och leverantörer, som vill att huset ska fungera till hundra procent från dag ett. Man vill inte att huset ska vara en experimentverkstad. Det är ett problem förstås om den bästa tekniken inte används, säger Erik Stenberg.

Ett annat hinder för mindre företag är att de inte får chansen visa upp sina produkter och tjänster. De har av olika orsaker inte möjlighet att delta i upphandlingar samtidigt som kommuner inte alltid har den rätta kompetensen för att handla upp hållbara bostadslösningar. Således ska Grön BoStad bidra till fler fullskaleprov, så kallade demo- och testbäddar, för att skapa förutsättningar för företagen att snabbare kunna delta i innovationsinriktade upphandlingar.
 
– Vi erbjuder ett nätverk, ett myller av ingångar till marknaden. Företag ska kunna söka upp oss på Grön BoStad och få hjälp. Vi samlar och utvecklar kunskapen runt upphandlingar och vidareförmedlar den. Så både kommuner och privata aktörer blir bättre och tryggare beställare. Vi vill också att beställare, entreprenörer och konsulter ska träffas för nätverkande och kunskapsutbyte. Vi utgår ifrån alla de projekt som redan pågår och ser till att det finns en infrastruktur för att koppla ihop dem, säger Erik Stenberg.

Affärsmöjligheter kommer att skapas genom att aktiviteter genomförs inom bostadssektorn i Storstockholm inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder. På så sätt undanröjs hinder för tillväxt för små och medelstora företag.

Projektet koordineras av KTH och samarbetspartners är KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation och Länsstyrelsen i Stockholm.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Erik Stenberg på 08 - 790 83 92 eller erik.stenberg@arch.kth.se.