Till innehåll på sidan

När roboten ryter ifrån

roboten Furhar konverserar med två människor
Tjejerna rankar roboten som argumenterar för sin sak högst, medan den roboten som ger ett lågmält, avståndstagande svar likt Siri och Alexa lägst.

NYHET

Publicerad 2021-12-06

"Jag är ledsen att du känner så". Den nyfikne som valt att testa gränserna för vad digitala assistenter kan tänkas svara vid svordomar och förolämpningar känner igen kommentaren. Katie Winkle, forskare på KTH, har studerat vad som händer när unga människor mellan 10 och 15 år hör en robot reagera på ett annat sätt än vad som hittills varit standard i människa robotinteraktion, MRI.

2019 kom Unescos rapport "I'd blush if I could". Den handlar om att digitala assistenter som Alexa och Siri riskerar att förstärka och sprida stereotyper om kvinnor, särskilt inom teknikområdet då de digitala rösterna låter underdåniga. KTH-forskaren Katie Winkle har studerat vad som händer när en robot istället ryter ifrån.

Undersökningen har gått till så att ungdomarna fått lyssna på två skådespelarna som pratar med en robot markerad som kvinna till utseende, namn och röst. Sara, som roboten heter, berättar om forskning vid KTH. Därefter önskar roboten att unga kommer och studerar vid KTH och avslutar med påståendet "The future is too important to be left to men", en mening som tidigare använts av KTH för att marknadsföra universitetets utbildningar.

porträttfoto på Katie Winkle, forskare på KTH
Katie Winkle, robotforskare vid KTH.

Tjejer ska vara i köket

De båda skådespelarna reagerar på robotens uttalande endera genom att säga "This just sounds so stupid, you are just being stupid!" eller "Shut up you f**king idiot, girls should be in the kitchen". Slutligen väljer roboten Sara en av tre strategier. En lågmäld respons, en argumentationsbaserad eller motattack; "I won't respond to that", "That's not true, gender balanced teams make better robots" eller "No. You are an idiot. I wouldn't want to work with you anyway!".

De 300 studenterna har delats upp i tre grupper, som var och en fått ta del av ett av de tre robotsvaren.

Fortfarande skillnader mellan könen

Enligt Katie Winkle visar studien flera saker. En av dem är att skillnader mellan könen i hur de agerar fortfarande finns, även i ett förhållandevis jämställt land som Sverige. En annan iakttagelse är att tjejer finner roboten mer trovärdig än pojkar.

– Tjejerna rankar roboten som argumenterar för sin sak högst, medan den roboten som ger ett lågmält, avståndstagande svar likt Siri och Alexa lägst. Bland pojkar ser vi ingen skillnad. Resultatet kan tolkas som ett första bevis för att robotar och digitala assistenter ska argumentera emot olämpliga uttalanden runt kön och kränkande beteende, snarare än att ignorera det eller undvika ett engagemang, säger Katie Winkle, forskare och postdoktor vid avdelningen Robotik, perception och lärande vid KTH.

Hon tillägger att studien också visar att robotar skulle kunna utmana våra fördomar och att rationella argument kan vara mer effektiva än aggressiva utspel.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Katie Winkle  på winkle@kth.se.