Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nationell satsning på träforskning

NYHET

Publicerad 2016-06-02

I syfte att både uppnå regeringens vision om ett koldioxidfritt samhälle år 2050 och behålla Sveriges särställning med en konkurrenskraftig skogsbaserad industri sker nu en satsning på forskning om skogen och dess möjligheter. Det första steget i denna kraftansträngning sker genom ForMAX, ett samarbetet mellan industri och akademi som ska generera skogsbaserade produkter för en biobaserad ekonomi.

Ett fluffigt tredimensionellt batteri som tål stötar och slag. Det är vad forskare vid KTH konstruerat med hjälp av cellulosa från träd, och därmed ett exempel på vad vi kan använda skogen till.

Svensk skogsindustri och -forskning gör hela tiden framsteg vilket ger möjligheten för Sverige att bli en ännu mer kunskapsbaserad industrination som utvecklar och tillverkar de mest avancerade materialen. 

Exemplen är många. Från KTH och Chalmers, de två lärosäten som tillsammans med MAX IV i Lund deltar i denna satsning, har en rad spännande forskningsresultat kommit det senaste åren. Bland dem återfinns transparent trä som både ska kunna användas som fönster, i solceller och som paneler på hus. 

Tidigare har samma forskargrupp, verksam vid Wallenberg Wood Science Center på KTH, presenterat papper starkt som stål. Forskare vid KTH har också visat upp ett tredimensionellt batteri baserat på cellulosa från träd och som tål stötar och slag. 

Chalmersforskare har å sin sida blivit först i världen med att skriva ut och torka tredimensionella objekt helt av cellulosa med hjälp av en 3D-bioskrivare, och dessutom få dem att leda ström med hjälp av tillsatta kolnanorör.

Därmed är det fullt logiskt att KTH, Chalmers och MAX IV tillsammans med svensk skogsindustri är nyckelspelare i denna kraftansträngning. Som ett första steg ger regeringen nu KTH 10 miljoner kronor och uppdraget att under 2016–2018 leda en förstudie som syftar till att utveckla forsknings- och utvecklingsmiljön ForMAX på den nationella synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund.

ForMAX ska bli ett instrument specialanpassat för att lösa forskningsfrågor bland annat kring biokompositer, nanocellulosa, upplösning av trä och massaprocessen. 

Med en skräddarsydd kombination av experimentella tekniker ges unika möjligheter till avancerad materialkaraktärisering och att följa komplexa förlopp i realtid. ForMAX kommer även att fungera som en portal för att göra andra instrument och mättekniker på MAX IV tillgängliga, som kan vara till nytta för forskning kring biobaserade material.

– Forskning kring skogen som en materialresurs är ett område där KTH presenterat unika forskningsresultat. Den nationella satsningen öppnar för en hållbar framtid med nya miljövänliga material. Vårt nära samarbete med skogsnäringen fördjupas ytterligare. Satsningen innebär stora  och nya möjligheter att utveckla skogen som hörnsten i svensk ekonomi, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

Christoph Quitmann, direktör på MAX IV, ger sin syn på satsningen.

– Jag glädjs över den här utvecklingen, att de största aktörerna inom en av Sveriges viktigaste industrisektorer slår sig ihop med landets största universitet och infrastrukturer för forskning på området. Med hjälp av röntgen kan MAX IV göra det osynliga synligt. Detta öppnar upp för unika möjligheter att studera material, optimera processer och utveckla nya produkter, säger Christoph Quitmann.

Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers, är också han positiv.

– Vårt täta och innovationsinriktade forskningssamarbete med den skogsbaserade industrin kan nu dra nytta av den starka brygga Chalmers redan har med Max IV i Lund, på ett mycket spännande sätt, säger Stefan Bengtsson.

I framtiden är det tänkt att trädets byggstenar ska vara den främsta komponenten för storskalig tillverkning av gröna lättviksmaterial som används i exempelvis förpackningar, hus och olika fordon. Fler och mer konkreta exempel på möjliga framtida tillämpningar baserade på svensk spetsforskning runt cellulosa är bland annat 3D-skrivare, textilier, hygien- och elektronikprodukter, isoleringsmaterial, filter och självreparerande och renande medicinska material av olika slag. 

De forskningsresultat som publiceras idag visar dessutom att trädets byggstenar kan användas för material för både energiframställning, energilagring, vattenrening och medicinska tillämpningar.

Förutom KTH, Chalmers och MAX IV ingår skogsindustriföretagen Billerud Korsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra i den nationella satsningen.

Lär mer på  regeringens webbplats

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Daniel Söderberg (KTH) på 08 - 790 71 96 / dansod@kth.se, Aleksandar Matic (professor i fysik och ledare för styrkeområdet materialvetenskap på Chalmers) på 031-772 51 76 / matic@chalmers.se eller Christoph Quitmann på 046 - 222 47 33 / christoph.quitmann@maxlab.lu.se.