Till innehåll på sidan

Nattliga varuleveranser minskar dagliga bilköer

Det som stör de beoende mest när det gäller nattliga varuleveranser är det ljud dessa skapar. Bild: ITRL.

NYHET

Publicerad 2017-06-07

Varuleveranser med lastbil till butiker och restauranger i centrala Stockholm, och flera andra städer i Sverige och världen, är idag bara tillåtna dagtid. För att hinna leverera i tid tills butikerna öppnar behöver lastbilarna köra mitt i morgonrusningen. En studie gjord på KTH visar dock att en lagförändring som tillåter leveranser nattetid kan minska bilköerna på morgonen.

Den främsta anledningen till att varutransporter inte varit tillåtna i svenska städer mellan 22:00 och 06:00 är på grund av att ljudet från dessa stört de boende i området.

En pilotstudie utförd av bland andra Anna Pernestål Brenden, forskningsledare på Integrated Transport Research Lab på KTH, tillsammans med forskare inom akustik, transporteffektivitet och samhällsekonomiska analyser, visar att det kan vara läge att lyfta på detta förbud.

Studien ger nämligen en fingervisning om att för varje lastbil som gör nattliga leveranser kan tre lastbilar plockas bort från trafiken i morgonrusningen. Anledningen till detta är att det krävs fler lastbilar för hinna få fram leveranserna i tid när lastbilarna befinner sig i morgonrusningen till skillnad från natten då trafikmängden är betydligt lägre.

Anna Pernestål Brenden, forskningsledare på Integrated Transport Research Lab (ITRL) vid KTH och akustikforskare på lärosätet.

Den samhällsekonomiska analysen visar att en viktig effekt av nattleveranser är just färre lastbilar under rusningstiden. Andra viktiga effekter är minskade utsläpp eftersom lastbilarna inte längre behöver stå på tomgång i köerna.

Den största utmaningen med nattleveranser är bullret som uppstår när man lastar av och som stör boende. Men här finns det mycket som kan göras. I projektet har till exempel rullburar med gummihjul testats.

– Man kan också lägga en annan typ av asfalt, en tystare sådan, runt butiker. Det går även att jämna ut marken för att göra lastning och lossningar tystare.

I studien har mer avancerade lastbilar använts än de som normalt trafikerar stadens gator. Bland annat har en av lastbilarna använt naturgas som bränsle, medan en varit ett hybridfordon den eldriften kopplats in automatiskt så fort lastbilen angjort innerstaden.

– Nattliga leveranser har potential att skynda på åkeriernas övergång till mer miljövänliga lastbilar. Stockholm stad har visat ett intresse för en regeländring mot nattliga leveransen om mer miljövänliga och därmed tystare lastbilar används. Kan antalet lastbilar minskas kan åkerierna också investera i dyrare och mer miljövänliga lastbilar.

Anna Pernestål Brenden påpekar att flyttade varuleveranser till natten inte minskar antalet körda kilometrar. Denna faktor är konstant. Däremot blir man som sagt av med lastbilar i morgonrusningen, fordon som exempelvis accelererar långsamt och bidrar till trafikstockning. Nattliga leveranser ger också en högre nyttjandegrad av lastbilsflottan, vilket sänker kostnaden och ökar vinsten, för transportföretagen.

Hon beskriver studien ett litet men viktigt steg i rätt riktigt mot mer effektiva godstransporter. Forskningsarbetet involverar lastbilstillverkarna Scania och Volvo, men också transportföretag, godsköpare, en matvarukedja samt en tillverkare av rullburar.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Anna Pernestål Brenden på 08 - 790 73 24 eller annapern@kth.se.