Till innehåll på sidan

Nu får KTH examinera tekniklärare

NYHET

Publicerad 2012-06-19

Högskoleverket har precis beslutat att ge KTH tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7–9 i undervisningsämnet teknik. Kort och gott: Nu får KTH examinera tekniklärare.

– Det är ett hett efterlängtad examenstillstånd, och verkligen en fjäder i hatten för KTH. När det kommer ut tekniklärare i grundskolans årskurs 7-9 som har en gedigen kunskap i teknikämnet och erfarenhet av KTH:s utbildningar så tror jag att det kommer att bidra positivt till att upprätthålla och förhoppningsvis öka barns och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap.

Det säger Eva Malmström Jonsson, prorektor och ansvarig för utbildningens roll i samhället på KTH.

Hon fortsätter med att berätta att KTH har byggt upp en verksamhet på Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE-skolan) som skall utgöra miljö för lärarutbildningarna och bland annat har några personer rekryterats för att utgöra en akademisk kärna.

Eva Malmström Jonsson, prorektor och ansvarig för utbildningens roll i samhället på KTH. Fotograf: Jann Lipka.
Eva Malmström Jonsson, prorektor och ansvarig för utbildningens roll i samhället på KTH. Fotograf: Jann Lipka.

Varför är då KTH extra lämpligt som lärosäte med examenstillstånd för tekniklärare årskurs 7-9? Och vad vinner alla blivande tekniklärare och samhället på detta?

– KTH är en av Sveriges mest teknikintensiva miljöer, på våra campusområden finns fantastiska möjligheter att presentera, utbilda i och fascineras av teknik. Detta kommer förhoppningsvis att sätta in teknikämnet i ett sammanhang och bidra till att det blir exceptionellt bra tekniklärare som kommer ut från KTH, säger Eva Malmström Jonsson.

Hon tillägger att genom att ge teknikämnet en ordentlig progression genom skolan och att tydligt koppla det till matematik och naturvetenskap så hoppas hon att allt fler ska stimuleras.

– Vi tror att en tekniklärare utöver gedigen ämneskunskap också måste ha goda kunskaper i matematik, säger Eva Malmström Jonsson.

Ordinarie utbildning startar till hösten 2013. Men kanske går det att komma igång lite tidigare.

– Vi undersöker just nu om det skulle vara möjligt att starta med en omgång redan till vårterminen 2013, säger Eva Malmström Jonsson.

För bedömning av KTH:s ansökan har Högskoleverket anlitat följande sakkunniga: universitetslektor Christina Hultgren, Högskolan i Gävle (ordförande); universitetslektor Anita Norlund, Högskolan i Borås (ordförande); universitetslektor Christer Hedin; lektor emeritus Lisen Häggblom, Åbo akademi; universitetslektor Eva Olofsson, Umeå universitet; professor emeritus Aadu Ott, Göteborgs universitet och lektor Helle Rønholt, Köpenhamns universitet.

Underlag för bedömningen har varit lärosätets ansökan samt intervjuer med företrädare för lärosätet den 15 mars 2012. Bedömningen har, förutom vad som föreskrivs i högskolelagen och högskoleförordningen, utgått från de kvalitetsaspekter och kriterier vid examenstillståndsprövningar som Högskoleverket har utarbetat med hänsyn tagen till examensbeskrivningen för denna yrkesexamen.

För mer information, kontakta Eva Malmström Jonsson på 070 - 428 72 25 / mavem@kth.se eller Lena Gumaelius på 08 - 790 97 65 / lenagu@kth.se.

Peter Larsson