Till innehåll på sidan

Ny direktör för SciLifeLab

LIVSVETENSKAP

Publicerad 2015-03-26

KTH-professorn Mathias Uhlén lämnar över rodret för SciLifeLab till Olli Kallioniemi, som blir ny direktör den 1 juli.

– Vi är väldigt glada att välkomna Olli Kallioniemi som SciLifeLabs nya direktör, säger SciLifeLabs styrelseordförande Göran Sandberg i ett pressmeddelande. Olli Kallioniemi har visat ledarskap, vetenskaplig excellens och vision, både som forskare och genom att få framgångarna inom molekylär medicin att komma till nytta för patienter.

Olli Kallioniemi blir ny direktör för SciLifeLab. (Foto:Veiko Somerpuro)

Olli Kallioniemi efterträder Mathias Uhlén som har varit direktör för SciLifeLab sedan centret startade i Stockholm 2010 och även efter sammanslagningen med SciLifeLab i Uppsala till ett nationellt center 2013.

– Den snabba etableringen av SciLifeLab som nationell infrastruktur för molekylära biovetenskaper där vi gått från noll till 1 000 forskare på fem år har visat styrkan i samarbeten mellan svenska universitet, säger Mathias Uhlén. Jag är jätteglad att Olli Kallioniemi kommer att leda centret in i nästa fas. Att integrera hans forskning med SciLifeLabs plattformar kommer att bli utomordentligt bra.

KTH:s rektor Peter Gudmundson applåderar också rekryteringen:

– Jag har följt processen att hitta en ny direktör lite från sidan. Kallioniemis meriter är imponerande och det kan också vara en fördel att komma utifrån för att leda samarbetet mellan fyra universitet.

Olli Kallioniemi blev 2007 den första direktören för Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) vid Helsingfors universitet och har sett institutet växa snabbt till en nationellt och internationellt välkänd organisation och den finska noden av Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine.

Hans forskning sträcker sig från cancerbiologi och translationell forskning till utveckling av storskaliga tekniker och dataanalys. Han är också en stark förespråkare av P4-medicin: Predictive, Preventive, Personalized and Participatory (predikitv, förebyggande, skräddarsydd och delaktig) sjukvård.

– Det ska bli väldigt spännande att axla rollen som direktör för SciLifeLab, säger Olli Kallioniemi. Jag ser fram emot att arbeta med centrets alla anställda, forskare och intressenter för att skapa nya möjligheter för forskning och teknologier. En bra grund har redan lagts för att ta SciLifeLab till den absoluta frontlinjen inom flera fält inom life science. Det finns också många möjligheter till samarbeten, både lokalt i Sverige och internationellt.

Mathias Uhlén.

Mathias Uhlén har varit direktör för SciLifeLab i drygt fem år och tycker att det är fantastiskt roligt att ha fått vara med från starten och bygga upp verksamheten. När han lämnat över stafettpinnen fortsätter han som tidigare som ledare för en av Sveriges största forskningsgrupper och projektet Human Protein Atlas.

– Jag kommer inte vara sysslolös och jag är mycket glad över att få lämna över till just Olli Kallioniemi.

Peter Gudmundson:

– Mathias Uhlén har haft en central roll i uppbyggnaden av SciLifeLab, både i faserna av att få finansieringen på plats och genom att vara den som har lett utbyggnaden till vad den är i dag. Det har inte varit en enkel uppgift att få allt på plats. Utan Mathias Uhléns insatser hade SciLifeLab inte varit vad det är i dag.

Text: Jill Klackenberg

Fakta

Olli Kallioniemi kommer ansluta till SciLifeLab som professor vid Karolinska Institutet och han kommer även att fortsätta som forskningsdirektör på deltid vid FIMM. SciLifeLab och FIMM vill också starta ett nära samarbete kring infrastrukturservice liksom gemensamma forskningsprogram för att skapa nya möjligheter för båda parter, deras värduniversitet och de bägge länderna.

Han kommer att presentera sin forskning på SciLifeLab Day 29 april i Aula Medica på Karolinska Institutet, Solna.

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifeLab är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. SciLifeLab grundades 2010 och utsågs till nationellt center av regeringen 2013. Över 120 forskargrupper är knutna till centret som ligger vid två noder i Stockholm och Uppsala.