Till innehåll på sidan

Ny guide tipsar om digitalisering för bättre miljö

Publicerad 2017-11-21

Hur kan digitaliseringen bidra till ett hållbart samhälle? Nu publicerar KTH en guide för att svara på den frågan och samtidigt sätta fart på utvecklingen i kommuner och företag.

Från reseplanerarappar i kollektivtrafiken och elektroniska samhällstjänster, till uppkopplade hem och internethandel – samhället digitaliseras i en allt snabbare takt. Men hur ska utvecklingen kunna vridas till att bidra till en hållbar framtid i stället för tvärtom?

Detta har CESC, Centre for Sustainable Communications vid KTH, forskat om under tio års tid. Och nu publicerar centret en digital guide för hållbarhetsarbete, Digitalisera för miljön , som bygger på erfarenheter från de åren. Guiden har huvudsakligen skrivits av hållbarhetsforskarna Mattias Höjer och Tina Ringenson på KTH.

– Man kan säga att det är en receptbok för hur kommuner och företag kan hitta digitala lösningar på konkreta miljöproblem, säger Mattias Höjer, föreståndare vid CESC.

Guiden syftar till att förbättra kommunikationen mellan och inom företag och kommuner – med hjälp av enkla och raka budskap, förklaringar av olika begrepp, goda exempel på digitalisering från olika kommuner och idéer om hur IT-satsningar kan finansieras.

– Det vi sett är att kommunala miljöförvaltningar ofta jobbar med väldigt specifika och traditionella uppgifter där digitaliseringen främst kommer in som ett sätt att visa upp och hålla ordning på miljöinformation. De har ofta svårt att få med den större, samhällsförändrande bilden med digitalisering.

– Samtidigt har vi observerat att IT-företag alltför ofta presenterar lösningar till sina kommunala kunder utan att inrikta sig på de mål kommunerna satt upp, som till exempel kommunala miljömål. I båda de här fallen tror jag att kommunikationen skulle kunna bli mycket bättre med vår guide som hjälpmedel, säger Mattias Höjer.

Digitalisera för miljön är producerad som open source vilket betyder att det är fritt för vilken aktör som helst, allmän eller privat, både att använda innehållet och att förändra och anpassa det. Eller som uppmaningen säger i guiden: ”Låna, ändra eller sno”.

Mattias Höjer. Foto: Christian Saltas

– Vår inställning är: ’om det är något du inte gillar – gör om!’, det är ett nytt sätt att sprida kunskaper och samtidigt öppna för vem som helst att arbeta vidare med dem. Jag har precis fått höra talas om ett projekt till som gått lika långt med öppenheten för att sprida idéer från ett forskningsprojekt, den så kallade .

Mattias Höjer ser gärna att kommuner, statliga verk som Boverket och organisationer som SKL använder materialet och publicerar egna versioner av guiden.

– Vi tycker också att det vore kul om företag använde guiden, likaväl som en kommun skulle de helt enkelt kunna byta ut exemplen mot egna exempel och göra guiden till sin egen.

Under tisdagen, samma dag som guiden publiceras, arrangerar CESC ett heldagsseminarium om hur IT kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och framtid. Här kommer forskare knutna till centret att möta deltagare från kommuner, företag och allmänhet för att presentera ämnen som ”digitaliseringens bidrag till miljöanpassade transporter” och ”hur matbutikens data kan knuffa kunder till att handla miljövänligt”.

Under seminariet deltar också Sveriges digitaliseringsminister Peter Eriksson, KTH:s vicerektor för digitalisering, Jan Gulliksen, samt Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling på KTH.

Läs mer om digitaliseringsguiden Digitalisera för miljön.

Per-Ola Knutas