Till innehåll på sidan

Ny webbsajt hjälper dig bli miljövän

Så här ser EcoRunner ut
Så här ser EcoRunner ut
Publicerad 2011-03-22

Enligt pågående forskning står hushållens vardagliga konsumtion för upp till 80 procent av utsläppen av växthusgaser. Det kan det dock bli ändring på inom kort. Forskare från bland annat KTH har utvecklat EcoRunner, ett webbaserat verktyg som gör det möjligt för dig att undersöka hur konsumtionen i ditt hushåll påverkar miljön. Med EcoRunner kan du pröva hur din miljöbelastning förändras med till exempel ändrade matvanor och minskat bilåkande.

Björn Frostell, docent i industriell ekologi vid KTH
Björn Frostell, docent i industriell ekologi vid KTH

Imorgon släpps EcoRunner, ett webbaserat verktyg som beräknar hushållets miljöbelastning.

– Det nya med Ecorunner är att det är data i form av pengar och inte livsstil som du matar in i verktyget, till exempel hur mycket pengar vi spenderar på utlandsresor per år. Det handlar om utsläpp per spenderad krona, säger Björn Frostell, docent i industriell ekologi vid KTH och en av de ansvariga bakom forskningsprojektet.

Användaren matar alltså in hur mycket pengar som hushållet har spenderat på olika saker. Till exempel kostnad för el, mat och bensin. Sedan räknar EcoRunner ut hur miljöbelastningen ser ut. Jämförelser mellan det egna och det svenska genomsnittliga hushållet kan göras, dessutom ges möjligheten att laborera med miljöpåverkan utifrån att hushållet sänker kostnaden för vissa saker. Dessa scenarier kan sedan sparas för framtida bruk.

EcoRunner är enligt Björn Frostell förhoppningsvis den mest vetenskapligt stringenta lösningen hittills för att synliggöra hur den enskilda personen påverkar utsläpp och miljö. Det handlar om att visualisera hela hushållets metabolism.

– I grunden handlar tillkomsten av EcoRunner det vilken sorts samhälle vi ska ha. Historiskt sett har vi tvingat varandra till åtgärder, men jag tror att vi i allt större utsträckning måste göra frivilliga åtaganden, säger Björn Frostell.

EcoRunner vänder sig alltså till den enskilda konsumenten och hushållet, men enligt Björn Frostell kan verktyget också ingå i kurser på gymnasiet eller högskolor.

– Det är viktigt att alla lär sig vilka konsekvenser deras respektive sätt att leva har, vilka konsekvenser vår användning av pengar får för miljö och utsläpp. EcoRunner synliggör det, säger Björn Frostell.

I verktyget finns också en inbyggd möjlighet att klimatkompensera.

– De som har en yvig livsstil kan köpa utsläppsrätter för att kompensera. Kör du miljöbil kan du även göra avdrag för detta.

EcoRunner har utvecklats av forskare vid KTH, Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Göteborgs universitet och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

EcoRunner lanseras imorgon i samband med ett seminarium på KTH. Detta sker klockan 12:15 till 16:00 i Sal E32 på Lindstedtsvägen 3.

För mer information, kontakta Björn Frostell på 08 - 790 61 37 eller frostell@kth.se.

Vill du smygtitta på EcoRunner hittar du verktyget här

Peter Larsson