Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt center utvecklar framtidens läkemedel

NYHET

Publicerad 2015-12-11

Vid årsskiftet etableras ett nytt center för proteinforskning i Sverige. KTH är ett av tre lärosäten som ingår i Wallenberg Centre for Protein Research (WCPR). Målet är att utveckla framtidens målstyrda bioläkemedel.

Förutom KTH ingår Uppsala Universitet och Chalmers tekniska högskola i centret som kommer ha sitt huvudsäte på Albanova på KTH och noder på SciLifeLab och på de andra universiteten. Omkring hundra personer kommer att arbeta med centrets forskning.

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi på KTH och ansvarig för det nya centret. Foto: Jens Lasthein.

– Det är ju fantastiskt att få tillgång till och få använda all denna kompetens. Det borgar för att vi kan få resultat som är internationellt konkurrenskraftiga, säger Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi på KTH. Han blir ansvarig för det nya centret.

Forskningen kommer att följa tre huvudspår.

1. Fortsatt kartläggning och karaktärisering av människans proteiner.
2. Ta fram nya potentiella bioläkemedel det vill säga proteinläkemedel, som är gjorda utifrån kroppens egna proteiner.
3. Utveckla plattformar för själva produktionen av läkemedlen.

– Utvecklingen har gått otroligt fort – från vanliga kemiska piller till målinriktade bioläkemedel där insulin för diabetes kanske är det mest kända. Antikroppar för cancerterapi och autoimmuna sjukdomar är ett annat område med snabb utveckling på senare tid, säger Mathias Uhlén, som även varit huvudansvarig för den enorma proteinatlasen Human Protein Atlas där 20 000 av kroppens minsta byggstenar kartlagts.

Att få ta närmare tolv års grundforskning ett steg vidare mot tillämpning ser Mathias Uhlén fram emot.

– Ja, det känns ju otroligt roligt. Dels att få fortsätta och förfina kartläggningen av proteinerna, dels att få utveckla nästa generation läkemedel som kan hjälpa människor.

KTH:s rektor Peter Gudmundson håller med.

– Vi välkomnar den här satsningen och det känns fantastiskt att KTH är delaktig i att utveckla framtidens läkemedel. Att den grundforskning som gjorts inom ramen för Human Protein Atlas kommer till användning på detta sätt är mycket glädjande.

AstraZenecas globala forsknings- och utvecklingsavdelning ingår också som part i forskningssamarbetet under en treårsperiod.

– Det är ju ett väldigt gott betyg till KTH och svensk forskning att en sådant bolag väljer Sverige. Jag ser verkligen fram emot vårt samarbete, säger Mathias Uhlén.

Det nya forskningscentret WCPR finansieras främst av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse under åtta år med totalt 320 miljoner kronor. Övriga finansiärer är Astra Zeneca och dess globala forsknings och utvecklingsavdelning MedImmune samt de lärosäten som ingår. Inalles investeras
510 miljoner kronor.

Text: Jill Klackenberg

För mer information, kontakta Mathias Uhlén på 070 - 513 21 01 eller mathias.uhlen@scilifelab.se.