Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt hormonfritt preventivmedel för kvinnor har testats

röda spermier på svart bakgrund
Med hjälp av infärgade spermier har forskarna sett hur lång dessa tar sig. Foto: Xavier Druart, PIXAMIN platform, INRAE

NYHET

Publicerad 2022-11-30

40 procent av alla graviditeter är oavsiktliga. Vidare präglas dagens preventivmedel av en rad problem. Forskare vid bland annat KTH, KI och Karolinska Universitetssjukhuset har kommit långt med testandet av en helt ny metod att skydda kvinnor från oönskade graviditeter, ett arbete som resulterat i en vetenskaplig publicering i tidskriften Science Translational Medicine.

Enligt ett flertal vetenskapliga studier är 40 procent av alla graviditeter oplanerade. Siffrorna är liknande oavsett om det handlar om rika eller fattiga länder. En av de största anledningarna till detta är att människor inte använder preventivmedel. Det kan handla om allt från att de känner sig obekväma med det, biverkningar eller att preventivmedlet inte fungerar effektivt nog.

Thomas Crouzier, forskare vid avdelning Glykovetenskap på KTH och ansvarig för arbetet, berättar att han tillsammans med KTH-forskaren Ulrike Schimpf samt forskare från bland annat KI och Karolinska Universitetssjukhuset utvecklat en ny vaginal gel. Gelen stärker den naturliga barriär som återfinns i livmoderhalsen och hindrar spermierna att nå fram till ägget.

porträttfoto Thomas Crouzier
Thomas Crouzier, forskare vid KTH.

Sluten slembarriär

– Slembarriären är vanligtvis sluten och inte penetrerbar för spermier, men öppnar sig vid tidpunkten för ägglossning för att möjliggöra befruktning. Vi visar att med hjälp av en vaginal gel bestående av bland annat en polymer kan vi modifiera barriärens fysiska egenskaper och göra den ogenomtränglig för spermier, säger Thomas Crouzier, som också knuten till forskning vid Karolinska Institutet.

Framgångsrika, prekliniska tester har genomförts på får, och de visar att gelen fungerar. 

 –Vi har utvecklat en in vivo-modell för tackor. Genom att använda fluorescerande baggespermier kan vi se att de inte tar sig längre än livmoderhalsen när den vaginala gelen appliceras.

Appliceras på sekunder

En fråga Thomas Crouzier ofta får är hur gelen ska användas.

spermier
Den dag då tackan har ägglossning kan baggens spermier penetrera slembarriären och befrukta ägget. Foto: Ulrike Schimpf

– Vaginala geler som denna kan appliceras på några sekunder. Vi tänker oss att en sådan här produkt ska kunna användas från sekunder till någon timme innan sexuell umgänge. Effekten skulle då kunna bestå i timmar, men avta allt eftersom slembarriären byts ut på naturlig väg, och därmed också gelen.

Thomas Crouzier har starka förhoppningar om en framtid för den vaginala gelen. En medvetenheten bland kvinnor att hormonbaserade preventivmedel kan bidra till psykiska biverkningar har ökat. Cirka 40 till 50 procent av kvinnorna anser att det är viktigt att deras preventivmedel inte innehåller hormoner, enligt Thomas Crouzier.

Han berättar vidare att sista gången det gjordes några större framsteg inom området preventivmedel tyvärr var för 60 år sedan, under 1960-talet. Arbetet som han och de andra forskarna gjort kan utgöra en plattform för en helt ny typ av hormonfria preventivmedel för kvinnor.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Thomas Crouzier på 08 - 790 99 37 eller crouzier@kth.se.

Faktaruta

• Hur säkert är den vaginala gelen som preventivmedel? Thomas Crouzier säger att det inom biologin är svårt att lämna en hundraprocentig garanti, men att forskarna samtidigt tydligt demonstrerat att metoden och tekniken i vivo kunnat bilda en effektiv barriär mot spermier. 

• Här är tre vetenskapliga artiklar som visar på att antalet oavsiktliga graviditeter ligger runt 40 procent: Intended and Unintended Pregnancies Worldwide in 2012 and Recent Trends , Unintended Pregnancy Rates at the State Level  samt Why after 50 years of effective contraception do we still have unintended pregnancy? A European perspective

• Thomas Crouzier och de andra forskarna började jobba med gelen våren 2015. Idén att använda den som ett preventivmedel föddes året efter, 2016. 2018 uppmärksammades arbetet via artikeln KTH-forskare jobbar med nytt preventivmedel .

• Nästkommande steg i forskningsarbetet är att jobba vidare med preventivmedlet inom ramen för företaget Cirqle Biomedical. Det betyder bland annat fler prekliniska studier och ett fortsatt utvecklande av preventivmedlet. När det gäller forskningsarbetet om gelen i allmänhet ska Thomas Crouzier och de andra forskarna jobba vidare med dess egenskaper när det kommer till vätsketillförsel och smörjning, samt hur gelen kan förhindra inflammationer och infektioner i slemhinnor.