Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt och noterat – maj 2024

Porträtt
Överst fr v: Jennifer Mack, Lars Wågberg, Nemrit Kaur. Nederst: Sverker Sörlin, Catherine Trask och Daisy Pooler.
Publicerad 2024-05-28

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön, resultat och forskare har uppmärksammats i omvärlden? Under vinjetten Nytt och noterat ges ett axplock av senaste nytt och händelser från KTH.

KTH-professor bland världens mest citerade

Sverker Sörlin , professor i miljöhistoria, finns med som författare till två vetenskapliga publikationer som citeras mest av världens beslutsfattare. Tidskriften Nature har sammanställt en lista över de tio mest citerade artiklarna i policydokument globalt. Artiklarna som Sörlin medverkar i är Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet , publicerad i Science (2015) på plats 3 och A safe operating space for humanity , publicerad i Nature (2009), plats 10.

Porträtt
Jan Kronqvist

Invalda i unga akademin

Två KTH-forskare har valts in i Sveriges unga akademi: Jan Kronqvist , biträdande lektor i matematik, och Jennifer Mack , universitetslektor och docent i arkitektur. Akademin är en oberoende plattform, bildat på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, med syfte att ge yngre forskare en röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga.

Prisas för arbetsmiljöarbete

Catherine Trask , universitetslektor vid avdelningen för ergonomi, får årets Levipris för arbetsmiljöarbete. Hon prisas bland annat för sin uppskattade och entusiasmerande pedagogik på ingenjörsutbildningarna. Med hjälp av bland annat rollspel förnyar hon undervisningen. Priset delas ut av fackförbundet Sveriges Ingenjörer och syftar till att uppmärksamma ingenjörernas roll för utvecklingen av en bra arbetsmiljö.

Miljöstudent går karriärprogram

Porträtt
Mikael Forsman

Nemrit Kaur  som studerar Energi och miljö har utsetts till årets Female Technical Engineer. Female Technical Engineer är ett talangprogram för kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter och ger möjlighet att få träffa några av Sveriges största och viktigaste företag. Utmärkelse innebär att Kaur kommer att få gå ett skräddarsytt självledarskapsprogram. Talangprogrammet arrangeras av rekryteringsföretaget Cogig.

Förebygga vibrationsskador

Mikael Forsman , professor i ergonomi, har fått anslag från Afa För­säkring för forskning om skador vid arbete med vibrerande verktyg och maskiner. Forskarna ska utveckla en ny mätmetod med syfte att kunna ge mer exakta riskbedömningar och därmed bidra till att förebygga kärl- och nervskador i fingrar, händer och armar.

Kemiforskare utvald för talangsatsning

Daisy Pooler , postdoc inom organisk kemi som forskar om molekylära maskiner har valts ut till det amerikanska kemisamfundets CAS Future Leaders-program. Hon är den första kemisten från ett svenskt universitet att bli antagen till programmet på mer än tio år. Programmet erbjuder ledarskaps- och presentationsträning till unga forskare. Bland annat får de presentera sitt forskningsarbete på det amerikanska kemisamfundets höstkonferens i Denver. Sammanlagt omfattas 34 forskare.

Portträtt
Elsa Berlin

Bioteknolog vald till kårledning

Elsa Berlin, som läser bioteknik på KTH, var valts till vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) för verksamhetsåret 2024/25. Hon är sedan tidigare engagerad i Tekniska Högskolans Studentkår.

Kemipris till professor

Lars Wågberg , professor i fiberteknologi, får det prestigefyllda kemipriset Anselme Payen Award 2024. Priset som delas ut av American Chemical Society's Cellulose and Renewable Materials (CELL) Division (ACS) ges till Wågberg får priset för hans arbete med att bättre förstå och förbättra befintliga fiber- och cellulosabaserade produkter och för att ha utvecklat nya metoder, nya funktionaliteter och nya material.

Text: Christer Gummeson ( gummeson@kth.se )

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-05-28