Till innehåll på sidan

Nytt samarbete inom hållbarhet

SAMVERKAN

Publicerad 2014-01-21

Miljöstrategisk analys, hållbar konsumtion och produktion samt framtidsanalyser är några av många områden som ingår i ett nytt avtal för ett strukturerat och långsiktigt samarbetet mellan KTH och Stockholm Environment Institute, SEI.

KTH:s rektor Peter Gudmundson och SEI:s vd Johan Kuylenstierna tar i hand på det fördjupade samarbetet. (Foto: Håkan Lindgren)

Den 20 januari undertecknade parterna en avsiktsförklaring, Memorandum of Understanding, för framtiden. Det fördjupade samarbetet innebär bland annat ökat personutbyte, olika typer av forskningssamverkan och gemensamma publiceringar och seminarier.

– SEI är en viktig aktör inom hållbarhet och policyarbete. Ett utvecklat samarbete är viktigt för oss, sade Göran Finnveden, vicerektor för hållbarhet på KTH.

Samarbetet mellan KTH och SEI har redan pågått i många år inom flera olika ämnesområden som exempelvis teknikhistoria och elteknik och med olika skolor på KTH. Hittills har det rört forskning, men det utvecklade och avtalade samarbetet som nu tar ett steg till är tänkt att omfatta även utbildning och innovation.

– Det här är ju fantastiskt roligt. Och för vår del är det speciellt eftersom det också är vårt första samarbete av den här typen i Sverige, sade Johan Kuylenstierna, vd för SEI.

SEI har funnits i 25 år och är ett forskningsinstitut med fokus på hållbar utveckling som har en internationell prägel med nio kontor i sex olika länder runt om i världen. På huvudkontoret i Stockholm finns 17 olika nationaliteter bland de 60 anställda.

– Vår organisation är väl spridd och ett annat kännetecknande drag är tvärvetenskapligheten, berättade Johan Kuylenstierna.

Miljöforskning i nära kontakt med samhällsutvecklingen såväl nationellt som internationellt är något av det som också ska stärkas genom samarbetet, liksom personutbytet. Redan i dag är institutets forskningschef adjungerad professor på KTH, men det är tänkt att växa på såväl forskar- som studentnivå i framtiden.

KTH har en rad samarbeten på olika nivåer med forskningsinstitut, företag och offentliga organisationer.

 Text: Jill Klackenberg

Läs mer om KTH:s samverkansarbete

Läs mer om SEI