Till innehåll på sidan

Överlevnad i cancer kopplas till proteinnivåer

NYHET

Publicerad 2017-08-23

Nu lanserar forskare, bland annat från KTH, en stor kartläggning över vilka proteiner och gener som är involverade i 17 av de vanligaste cancerformerna. Kartläggningen bygger på en omfattande mängd data från 8 000 patienter och superdatorer har använts i analysen. Syftet med forskningsarbetet är bland annat att det ska leda fram till nya sätt att behandla cancer.

Under ledning av KTH-professorn Mathias Uhlén hoppas en grupp forskare vid Science for Life Laboratory på ökade möjligheter till personlig, skräddarsydd cancerbehandling. Detta i och med att kartläggningen "The Human Pathology Atlas" görs offentlig.

Här är genen CBX3 som forskarna sett kan påverka överlevnaden i bröstcancer på ett negativt sätt. Foto: HPA.

I samband med offentliggörandet har forskarna fått en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Science, en artikel som redogör för vilka nivåer av de mänskliga proteiner som finns representerade på olika former av cancer. I många fall har förekomsten av dessa proteiner också en betydelse för patienternas överlevnad.

Enligt Mathias Uhlén, som är professor i mikrobiologi på KTH, så berättar att de nyvunna kunskaperna om vikten av att använda just individualiserad medicinering när det gäller att behandla cancerpatienter.

Forskningsarbetet visar också att över hälften av människans cirka 20 000 gener är involverade i hur cancer utvecklas, och därmed påverkar dessa patienters överlevnad. Det finns emellertid ingen enskild gen som kan ge svar på hur det kommer att gå för patienterna oavsett vilken eller vilka cancerformer som de drabbats av.

Vidare säger Mathias Uhlén att det är tänkt att The Human Pathology Atlas ska kunna fungera som en kunskapsdatabas för alla som arbetar med cancerforskning. Ett framtida användningsområde skulle kunna vara nya läkemedel då atlasen visar att det finns många gener som är involverade i celltillväxten vilket ger patienter en sämre prognos. En del av dessa gener skulle kunna utgöra måltavlor för riktad medicinering. 

Det är dock ett antal år kvar innan forskarna når dit, men både de och läkemedelsföretag skulle direkt kunna titta närmare på just dessa gener.

The Human Pathology Atlas är en del av The Human Protein Atlas-projektet och datat som analyserats har legat på big data-nivåer, runt 2,5 petabyte. Forskningsarbetet har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Här hittar du mer information om The Human Pathology Atlas .

Text: David Callahan/Peter Ardell

För mer information, kontakta Mathias Uhlén på mathias@biotech.kth.se.