Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Påtvingad digitalisering öppnar för framtiden

Digitaliseringen har tagit sjumilakliv på kort tid när universiteten ställt om.
Publicerad 2020-04-15

Hallå där, Jan Gulliksen vicerektor för digitalisering på KTH. Vad säger du om den abrupta och av nöden påtvingade digitalisering vi ser på universitet runt om i världen till följd av coronakrisen?
– Jag tror att vi i framtiden kommer att tala om hur verksamheten vid universitet bedrevs före och efter corona. Vi kommer att se en utveckling av universitetens verksamhet där digitala tillvägagångs- och hanteringssätt kommer vara lika högt prioriterade som traditionella sätt att se på verksamheten.

Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering.

Vad innebär det för KTH i dag och i morgon?
– Jag är så imponerad av att KTH med minimal framförhållning och extremt engagerad personal på mindre än en vecka lyckades ställa om all undervisningsverksamhet till digital form, en transformation som vi på sikt såg skulle behöva ske inom universitetsvärlden internationellt, skedde rekordsnabbt på KTH. Därmed inte sagt att allt fungerade perfekt, det finns en hel del att förbättra. Det ska bli intressant att se när väl krisen och nödläget är över, hur många som fått smak på det digitala lärandet och hur mycket av de rutiner som skapats som man håller fast vid och i hur stor utsträckning man återgår till tidigare verksamhetsformer.
Vad innebär det vi ser nu för framtidens lärosäten och lärande?
– Vi kommer se en acceleration av arbetssätt som är utformade för att kunna hanteras digitalt, som digitala signeringsrutiner, digitala examinationsformer och ett ökat fokus på den digitala arbetsmiljön. Men jag tror för den sakens skulle inte att campusens tid är över. Tvärtom kommer vi kunna finna mer tid för de fysiska mötena som är så viktiga för att bygga samverkan och samvaro både i arbete och fritid.
Hur väl rustat är samhället i fråga om digital säkerhet?
– Kanske har vi varit lite naiva och godtrogna vad gäller digital säkerhet i stort i samhället och varje enskild person kanske inte har anammat den höga nivå av egen säkerhet som man borde, helt enkelt för att man inte personligen drabbats och därför inte kanske ser vilken skada som digitala säkerhetsproblem kan innebära. 

Vi tar dock digital säkerhet på stort allvar och man jobbar hårt på att balansera användbarhet och säkerhet för en väl fungerande arbets- och studiemiljö för alla på KTH.

 Ser du några konsekvenser för den personliga integriteten?
– För att vi ska få ett innovativt samhälle behöver vi bygga tillit så att man delar med sig av sina data och samtidigt måste vi hela tiden värna individens personliga integritet i den digitala världen.

Berättat för: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-04-15