Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Plattform för världsledande forskning kring skogsmaterial invigd

Erik Jungstedt och Yuanyuan Li visar upp ett cellulosabaserat material som lyser i olika färger när det utstätts för belysning. En innovation som sparar energi genom att den effektivt sprider ljuset som träffar materialet utan att det tappar styrka. Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2018-06-01

Med den nya forskningsplattformen Treesearch skapas en ny världsledande miljö för forskning inom skogsbaserade material. KTH och Treesearch lanserade satsningen den 31 maj genom att arrangera seminariet ”Forskning och samverkan kring framtidens material från skogen”. På plats var Kungen, som varit engagerad i skapandet av Treesearch.

Treesearch, där fortsättningen på Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är central, innebär anslag på över en miljard kronor under tio år på forskning och utbildning kring nya material från skogen. Omkring 250 doktorander kommer att genomföra sina forskarstudier inom plattformen. Satsningen kan jämföras med att skogsindustrin i Sverige idag har cirka 70 aktiva forskare med forskarutbildning. Särskilt fokus för Treesearch ligger därför på att attrahera och utveckla unga forskartalanger.

Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch. Foto: Fredrik Persson

Forskningsplattformen Treesearch ska stödja och samordna forskningsområdet. Fortsättningen på Wallenberg Wood Science Center är ett av de forskningsinitiativ som ska stödjas av Treesearch och kommer drivas gemensamt av KTH, Chalmers och Linköpings universitet med stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) . Ett av målen med WWSC är att bygga upp en världsledande forskningsbas för grundforskning inom området.

Med Treesearch kopplas grundforskning samman med den utmaningsdrivna forskningen. Plattformen blir den nya basen för den skogsindustriella utvecklingen. Ett delmål är dessutom att höja nivå och omfattning på forskningen. Det kommer att stärka KTH i den internationella konkurrensen och sätta KTH tydligare på världskartan, menade Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch.

Mikael Hannus, Stora Ensos innovationschef i Sverige. Foto: Fredrik Persson

Verksamheten inom Treesearch ska i förlängningen leda till ökad export av förädlade skogsprodukter och hitta nya användningsområden. Ökade export av än mer avancerade skogsprodukter har potential att påverka hela den svenska ekonomin, då skog- och pappersindustrin är ett av Sveriges största exportområden.

– Vi fokuserar nu resurser så att forskare kan göra det som de är bäst på och så att industrin kan göra det som de är bäst på. Jag kan faktiskt inte tänka mig att någon annan industrisektor kan komma ikapp oss framöver, sa Mikael Hannus, Stora Ensos innovationschef i Sverige.

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)har fått anslag på runt 800 miljoner kronor för de kommande tio åren. ”En enastående långsiktighet i forskningsvärlden”, enligt WWSC:s föreståndare Lars Berglund, professor i trä och träkompositer på KTH.

Lars Berglund, föreståndare för Wallenberg Wood Science Center. Foto: Fredrik Persson

– Idag måste man ha de bästa materialen och prylarna för att konkurrera på världsmarknaden. Idag är det plastindustrin som har dessa, men vi ska ha de bästa prylarna och vi ska konkurrera med plastindustrin, sa Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch.

Men trämaterial konkurrerar inte bara med plastprodukter. Bland de tillämpbara exemplen nämndes kolfiber av lignin, displayer, nya lättviktsmaterial, fönsterglas av trä, batterier och medicinska implantat.

– Våra labbresultat visar att potentialen är så mycket större än vad som kan realiseras idag. Intresset för nya material har aldrig varit större, från varken industrin eller akademin, sa Lars Berglund.

Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna. Foto: Fredrik Persson

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson lyfte fram vikten av utbildning och forskning för att skapa en ännu starkare så kallad bioekonomi.

– Vi märker att marknaden efterfrågar förnybara produkter som är klimatsmarta. Men materialen behöver bli billigare, starkare och bättre. För att möta detta krävs ett utbildningssystem i framkant, från grundskola och gymnasium till yrkeshögskola och universitet. Det är precis här Treesearch kommer in, sa hon.

Mehmet Girayhan Say demonstrerar ett batteri gjort av trä för Kungen. Till vänster: Mikael Östling, prorektor på KTH. Bakom honom: Chalmers rektor Stefan Bengtsson. Foto: Fredrik Persson

Magnus Wikström, teknisk direktör inom BillerudKorsnäs och styrelseordförande i Treesearch, satte satsningen i en vidare kontext:

Magnus Wikström. teknisk direktör inom BillerudKorsnäs och ordförande för Treesearch. Foto: Fredrik Persson

– År 2045 ska Sverige vara koldioxidneutralt. Skogen är inte bara Sveriges viktigaste resurs, utan kan också tjäna som ett koldioxidneutralt och förnybart bidrag till det målet, sa han.

Dagen avslutades med den öppna mässan ”Science fair”. Unga forskare visade upp projekt i forskningens framkant vad gäller skogsbaserade material: allt ifrån hur man renar vatten med hjälp av cellulosa till lagring av energi i träbatterier.

Treesearch beräknas vara aktivt i full skala under 2019.

Johan Von Heijne


Fakta Treesearch

Treesearch är Sveriges största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad kring nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

Bakom Treesearch ligger KTH, Chalmers och Linköpings universitet, Mittuniversitetet, Lunds universitet, samt industrin i form av BillerudKorsnäs, Stora Enso, Holmen, SCA, Svea skog, Södra, Tetra Pak, Neste, Ahlström-Munksjö, samt Vinnova/BioInnovation och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.