Till innehåll på sidan
Ekonomipristagarnas arbeten handlar bland annat om hur bonuslöner till vd:ar kan påverka företags ekonomi, kortsiktigt och långsiktigt. (Illustration: Johan Jarnestad/Kungl. Vetenskapsakademien)

Pristagares teorier används på KTH

NOBELPRIS

Publicerad 2016-10-11

Forskningen som belönas med årets Nobelpris i ekonomi, kontraktsteorin, berör många nivåer inom samhällsekonomin. Forskare på KTH använder pristagarnas rön för att undersöka varför småföretagare drabbats extra hårt av finanskrisen.

Pontus Braunerhjelm, professor.

Oliver Hart och Bengt Holmström, båda verksamma i USA, får ekonomipriset för utvecklandet av kontraktsteorin, en generell tankeram som kan användas för att analysera alla möjliga kontrakt – bonusprogram för vd:ar, självrisker i försäkring och privatisering av offentliga verksamheter.

Kontrakt hjälper oss att hantera intressekonflikter och är nödvändiga för att samhället ska fungera, skriver Kungl. Vetenskapsakademien i sin prismotivering. De ska skapa förtroende och få oss att samarbeta, genom anställningskontrakt eller lånekontrakt. Kontrakt behövs även för att bygga institutioner i samhället, som skolor, sjukhus och fängelser.

– Deras teorier har haft ett enormt genomslag, inte minst för att de kunnat tillämpas inom så många områden. De skapade en ny inriktning inom samhällsekonomisk forskning och har bidragit till en bättre förståelse för hur man bör utforma olika typer av kontrakt, säger Pontus Braunerhjelm , professor på institutionen för industriell ekonomi och organisation (Indek) vid KTH.

Forskare på KTH använder kontraktsteorin för undersökningar av tillväxtmöjligheter hos mindre företag. Teorierna kan förklara varför vissa företag fått större svårigheter att få finansiering, främst banklån, i spåren av finanskrisen, enligt Christian Thomann , som forskar om entreprenörskap och riskanalys vid Indek, KTH.

Christian Thomann, forskare inom entreprenörskap

Finanskrisen har lett till att företagsutlåning anses mer riskabel än tidigare, vilket slår mot de mindre bolagen. Till skillnad från större etablerade företag, betraktas många små eller nystartade företag inte längre lika trovärdiga som kontraktspartner för långivare.

– Det vi ser i våra data är att utlåning till mindre företag gått ned och att banker endast ger krediter med korta löptider. Detta har betydande följder för den ekonomiska utvecklingen. Särskilt inom riskfyllda branscher har produktiviteten minskat som en effekt av det minskade förtroendet från finansiärernas sida, förklarar han.

Christian Thomann hoppas att i nästa steg, tillsammans med sina forskarkollegor Gustav Martinsson och James R Brown, kunna ta fram förslag om nya finanseringsmöjligheter som kan underlätta för mindre, oetablerade företag att få till stånd nödvändiga investeringar.

– Vår forskning inom det här området hade inte varit möjlig utan nobelpristagarnas arbete. Deras teorier hjälper oss att förklara det vi observerar i verkligheten genom våra undersökningar, säger han.

Christian Thomann har även använt ekonomipristagarnas teoribildning inom ett annat område – utformning av anställningskontrakt.

Resultatet visade bland annat att försäkringsbolag utgår ifrån hur länge en arbetstagare förväntas stanna inom företaget, innan bolaget bestämmer sig för om man ska belöna arbetsinsatserna med tillfällig bonus eller hög, fast lön.

Text: Christer Gummeson