Till innehåll på sidan

Röntgenavknoppning får R&D Award

– Största genombrottet inom röntgenkällor sedan roterande anoden på 1930-talet.

Bild på spindel tagen med Excillums röntgenteknik Liquid Jet Technology.
Bild på spindel tagen med Excillums röntgenteknik Liquid Jet Technology.
Publicerad 2011-06-23

Skarpare bilder, bättre kontrast och kortare exponeringstider. Det får man med röntgengeneratorn Liquid Jet Technology från Excillum AB, en avknoppning från Tillämpad fysik på KTH. För detta har man tilldelats det prestigefyllda R&D 100 Award. Ett stort erkännande för en unik svensk teknologi som innebär ett stort tekniksprång för röntgentekniken.

Det är professor Hans Hertz och hans forskargrupp inom tillämpad fysik på KTH som ligger bakom den tekniska utveckling som lett till avknoppningsföretaget Excillum. Tack vare den nya banbrytande innovationen Liquid Jet Technology har företaget nu utsetts till en av mottagarna av årets R&D Award. En utmärkelse som delas ut årligen av den amerikanska tidskriften R&D Magazine. Priset har gått till revolutionerande teknologier som blixtkuben (1965), bankomaten (1973), halogenlampan (1974), telefaxen (1975), LCD-skärmen (1980), Nicoderm antirökplåster (1992) och HDTV (1998), för att nämna några.

Tidigare röntgenkällor har inneburit en begränsning för många former av röntgenanalys och röntgenavbildning där man eftersträvar en hög ”brightness” – det vill säga många fotoner (vågor eller partiklar av ljus) per ytenhet. Något som Excillums teknologi ger, enligt Hans Hertz.

Än så länge används tekniken inte i några biomedicinska applikationer. Däremot finns det många andra områden där tekniken används.

– Vår teknologi används i materialvetenskapliga applikationer och vid avbildning av små biologiska objekt, säger Hans Hertz.

Excillums röntgengenerator bygger på en unik anodteknologi (anoden är den positiva elektriska polen i ett röntgenrör) baserad på en stråle av flytande metall. En begränsning för tidigare röntgenkällor är att anoden, som är av metall och som är stationär eller roterande, överhettas och till och med smälter när effekten på elektronstrålen ökas. Med Excillums teknologi Liquid Jet ersätter man den fasta anoden med en stråle i hög hastighet bestående av flytande metall som således redan är smält, och som kontinuerligt regenereras. På så sätt kan effekten per area ökas tiofalt, vilket är ett stort genombrott för röntgenkällor. Ett område som inte har utvecklats med ett sådant fundamentalt språng sedan den roterande anoden introducerades på 1930-talet.

Hans Hertz och hans kollegor börjad jobba med idén till Liquid Jet 1999- men forskningsverksamheten bakom idén sträcker sig tillbaka till 1989. Första patentet togs 2000.

– Det är en stor ära för oss att som ett ungt företag motta detta internationellt prestigefyllda pris säger Oscar Hemberg, vd för Excillum. Tidpunkten sammanfaller väldigt bra med att vår första produkt nu är tillgänglig i de mest avancerade röntgendiffraktionsinstrumenten från Bruker-AXS och ger oss en skjuts i marknadsföringen mot andra kundsegment.

Det är en oberoende panel samt redaktörerna från tidskriften R&D Magazine som utser mottagarna av R&D 100 Award. Utmärkelsen har länge varit en kvalitetsstämpel inom industrier som telekommunikation, mjukvara, tillverkning och bioteknologi.

Mer information om Excillum och deras teknologi Liquid Jet.

Håkan Soold