Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så kan vinterunderhållet bli billigare

Med ny teknik kan vintervägunderhållet bli billigare
Med ny teknik kan vintervägunderhållet bli billigare
Publicerad 2010-11-10

Med ny teknik kan plogning, saltning och sandning ge billigare vägunderhåll, bättre miljö och minskad energiförbrukning. Det visar den senaste forskningen från KTH och Centrum för drift och underhåll, CDU, som presenteras på ett seminarium 17 november.

CDU har fått allt större uppmärksamhet i takt med att bristerna i underhållet av den svenska infrastrukturen blivit alltmer uppenbara. Under seminariedagen i Spårvagnshallarna i Stockholm varvas de senaste forskningsrönen med lärdomar från förra vinterns tågkaos.

Trafikverket presenterar hur snökaos i trafiken kan undvikas och hur forskning kan höja effektiviteten i transportinfrastrukturen. Några av CDU:s doktorander berättar om pågående forskning som rör vad eftersatt infrastruktur orsakar och de kostnader som blir följden

Lina Nordin, Göteborgs universitet, forskar kring vilka transporter inom vägdriften som kan göras mer energisnåla. Hon undersöker hur man kan ploga, salta och sanda på ett mer energieffektivt sätt.

Mats Riehm, KTH, har utvecklat en ny teknik som ska minska onödigt saltande, sandande och plogande av vägarna. Genom sensorteknik ska rätt mängd salt eller sand kunna spridas vid rätt tidpunkt. Det ger billigare vägunderhåll och spar både energi och miljö.

Joakim Forsman, LTU, representeras av sin handledare, Tommy Edeskär. Hans forskning syftar till att ta fram riktlinjer så att projektering sker utifrån LCC-tänkande, det vill säga livstidskostnader. I dag finns inga riktlinjer för hur framtida kostnader för drift och underhåll av planerad ny infrastuktur ska beräknas, utan enbart från schablonvärden - oberoende av teknisk lösning. När Förbifart Stockholm planeras kan verktyget användas för att ta fram kostnadsunderlag till beslutsfattarna om man till exempel ska satsa på bro, tunnel eller väg. Förutom Trafikverket har konsulter och entreprenörer nytta av verktyget.

Abukar Warsame, KTH, forskar kring kvalitet. Var uppstår de mest kostsamma felen vid byggnation av broar och tunnlar? Genom att samla och tillgängliggöra analyser av tidigare erfarenheter i en databas kan kvaliteten höjas.

I år medverkar representanter från Malmö stad, Skanska, Svevia, Trafikverket och WSP på CDU-dagen. Den vänder sig till beställare, entreprenörer, journalister, konsulter, doktorander, teknologer, beslutsfattare, politiker och andra intresserade.

Seminariets moderator är civilingenjör Håkan Westerlund, föreståndare CDU.

Datum: Onsdagen den 17 november.
Tid: 9:00 – 17:30, därefter middag. Föranmälan krävs för lunch och middag.
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm (T-bana Rådmansgatan).

För information och anmälan, kontakta Birgitta Björkskär, pressansvarig för konferensdagen, på 070 - 747 58 68 / birgitta@bjorkskar.se eller Håkan Westerlund, föreståndare CDU, på 070 - 826 04 90 / hakanwes@infra.kth.se.

Hela programmet för CDU-dagen 2010 hittar du här

Peter Larsson