Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminarium om järnvägens framtid

NYHET

Publicerad 2015-05-19

Den 26 maj är det dags för KTH:s järnvägsgrupps årliga seminariedag. I år är det järnvägens framtid som står på agendan med frågeställningar som "Vad tillför nya persontrafiksoperatörer på spåren?" samt "Hur ska framtidens utmaningar mötas?".

Sebastian Stichel, professor och föreståndare för KTH Järnvägsgruppen. Foto: Peter Larsson.

"Järnvägens organisation – ett lyft för järnvägen?".

Så kallar järnvägsgruppen vid KTH sitt halvdagsseminariumsom som äger rum tisdagen den 26 maj.

Syftet med seminariet är att ge olika perspektiv på viktiga frågor kring järnvägens framtida organisation som står inför en del förändringar.

Regeringen har till exempel tillsatt en utredning som ska göra en översyn av järnvägens organisation i syfte att föreslå förbättringar som på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Därmed ska utredningen bland annat utvärdera och analysera behov av åtgärder för att säkerställa att Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare tar det samlade ansvaret för utförande och uppföljning av järnvägsunderhållet.

Utredningen har hittills redovisat sina förslag i en lägesrapport om järnvägsunderhållet till regeringen. Hela utredningsuppdraget ska lämnas till regeringen senast den 23 december 2015.

Seminariet blir således ett bra tillfälle för olika aktörer som är verksamma inom järnvägs- och transportsektorn att ge sin syn på järnvägens framtida organisation.

Så här ser programmet ut:

  • 13:00: Registrering, frukt och förfriskningar.
  • 13:15: En ram för seminariet, /Professor Sebastian Stichel, Föreståndare KTH Järnvägsgruppen.
  • 13:25: Utredningen om Järnvägens organisation – en lägesredovisning. /Gunnar Alexandersson, särskild utredare, regeringskansliet.
  • 13:50: Järnvägens organisation – hur möta framtidens utmaningar? /Staffan Håkanson, vice ordförande Swedtrain och tidigare vd för Bombardier Transportation Sweden.
  • 14:15: Framtidens godstrafik – utmaningar för godsjärnvägen. /Mats Erkén, vd på Scandfibre Logistics och ordförande i Järnvägsutredningens godsarbetsgrupp, och Mats Nyblom, vd på Hector Rail.
  • 14:40: Kaffe.
  • 15:10: Creating a Single European Rail Area – Why and How? – /Gerhard Troche, Policy Officer, European Comission.
  • 15:35: Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? /Oskar Fröidh, forskare på KTH.
  • 16:00: Paneldiskussion med alla föredragshållare. Moderator: /Sebastian Stichel.
  • 16:30: Seminariet avslutas.

Seminariet vänder sig till ett brett spektrum av aktörer, till exempel transportköpare, transportföretag, järnvägsindustrin och banhållare. Vidare riktar sig seminariet till de politiker och beslutsfattare som formulerar förutsättningarna för ett effektivt och hållbart transportsystem i Sverige, men också journalister.

Anmälan till seminariet sker till railwaygroup@kth.se.

Seminariet äger rum i Sal D1, Lindstedtsvägen 17, Stockholm.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Sebastian Stichel på 08 - 790 76 03 eller stichel@kth.se.