Till innehåll på sidan

Självkörande fordons laglydighet kommer utnyttjas

Publicerad 2019-05-20

Hur ser vägen mot framtidens autonoma fordonsflotta egentligen ut? Anna Pernestål, forskare på KTH med självkörande fordon som specialitet, ser ett kurvigt landskap med en hel del utmaningar breda ut sig. Hon lämnar också en fråga obesvarad: Kommer vi i framtiden att få uppleva en fordonspark som är helt självkörande.

– Vad vi ska ha självkörande fordon till? De är säkrare än manuella fordon. Många olyckor beror på den mänskliga faktorn, och självkörande fordon blir varken fulla eller SMS:ar bakom ratten, säger Anna Pernestål, föreståndare för Integrated transport research lab, ITRL.

Ja, det finns ett antal anledningar till all den forskning som idag pågår runt autonoma transportmedel. Förutom säkrare transporter så återfinns också kapade kostnader för frakt av gods och människor runt 50 till 60 procent eftersom förarkostnaden kan tas bort.

Men vägen till framtiden är som sagt krokig. Den första utmaningen står tekniken för. Den ska klara av de otroligt komplexa miljöer som finns, med akuta händelser som okända vägarbeten och människor som plötsligt kliver ut i gatan.

Volvos satsning på självkörande fordon.

 – Ett annat problem är lagstiftningen. Om det händer en olycka, vems är felet? Fler och fler experter börjar ifrågasätta om vi någonsin kommer att få helt självkörande fordon överallt och hela tiden.

Mer trafik

Det finns också en del frågetecken att räta ut runt hållbarheten. Forskning visar att självkörande fordon, oavsett form, kommer att leda till mer trafik eftersom det blir bekvämare och billigare. Värst blir det när hälften av fordonen är autonoma, och hälften inte är det. Det är också då den mest utmanande situationen på det stora hela uppstår när människor och självkörande fordon ska samsas.

 – Folk kommer nyttja självkörande fordons laglydighet med trafikkaos som följd. Detta regelföljande gör att människan kan köra in tvärt framför en självkörande bil då den kommer bromsa in för detta. Eller springa över gatan av samma orsak.

Självkörande fordon som föredöme

Kommer vi då att kunna lita på självkörande fordon? Ja. Särskilt i Sverige och Europa med den lagstiftning som vi har här. Just säkerhet är också det KTH-forskare jobbar mycket intensivt med. Vi kommer dock ibland att tycka att fordonen är konservativa och långsamma. Ska fordonen vara försiktiga påverkas också prestandan.

– Självkörande fordon bidrar till bättre flyt och harmoni i trafiken, särskilt vid kökörning. Det finns potential för självkörande fordon att deras sävliga beteende smittar av sig på vanliga förare.

Ett av de områden Anna Pernestål är mest intresserad av att beforska är vad självkörande fordon kommer att leda fram till för samhällsförändringar. Ja, förutom högre trafiksäkerhet och billigare transporter då. 

– Hur kommer vi att använder dem? Hur kommer de att rita om kartan för framtidens transporter? Hur förändrar de efterfrågan på gods och varor? Leder de till hållbarare transporter eller inte?

Text: Peter Ardell

Faktaruta

  • Självkörande fordon kan delas upp i fem steg, nivåer, där varje steg är allt mer avancerad. Ett innebär en bil människan kör fullt ut medan fem innebär helt självkörande fordon hela tiden. Idag befinner vi oss på nivå 2.
  • Mobilnätet 5G har främst betydelse för självkörande fordon genom hög bandbredd och låg nätverksfördröjning. Detta blir användbart till exempel när/om behovet av fjärrstyrning av självkörande bil uppstår.
  • Ett sätt att öka trafiksäkerheten på är genom en förändring av infrastrukturen där olika trafikslag skiljs åt tydligare än idag.